23 oktober 2014

Begrotingsartikel Ahrenberger Op de bres voor oud en jong

Veldhoven heeft een krappe beurs, maar vooral ook schulden. Opkomen voor jong en oud vraagt daarom om kiezen. Dat doen we in november, bij het behandelen van de begroting. De PvdA denkt bij die keuze vooral aan:

* werk vinden en houden;

* oplossingen voor wie niet kunnen werken, zodat iedereen mee kan blijven doen;

* hulp voor wie tussen wal en schip dreigen te vallen

Sociale voorzieningen

Veel Veldhovenaren kijken gespannen uit naar wat er gaat gebeuren met de sociale voorzieningen. Als u de discussies rondom Wmo en het vernieuwde jeugdbeleid heeft gevolgd, dan heeft u gezien hoe de Partij van de Arbeid hiermee omgaat. Nadrukkelijk letten we daarbij op de belasting en overbelasting van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij mogen niet het afvoerputje van de zorg worden.

Verheugend was dat bijna alle politieke partijen begin deze maand ons voorstel steunden om 50.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de minima in Veldhoven. Met dit bedrag kunnen meer mensen profiteren van het welzijnsbeleid. Hiermee worden ook de werkende armen minder getroffen, de mensen die net teveel inkomen hebben om aanspraak te maken op dit soort regelingen. Een keuze die we vanuit de PvdA graag maken.

We moeten keuzes maken, wij kiezen in ieder geval voor die mensen die het op dit moment even ‘net niet redden’. Ook zij moeten mee kunnen blijven doen.

Groen, wegen en onderhoud

In deze begroting wordt bezuinigd op groenonderhoud. Dat we moeten bezuinigen, weten we. Van het college willen we met name weten wat dit zal betekenen in het beeld van Veldhoven. In onze waardevolle wijkwinkelcentra en elders horen we regelmatig mopperen over ‘hoe het erbij staat’. Het groenbeeld mag niet verslechteren.

De positie van Ergon bij het groenonderhoud in onze gemeente is voor de PvdA cruciaal. Het werkvoorzieningschap is een prachtplaats voor mensen die anders qua werk buiten de boot dreigen te vallen. Wat ons betreft, moeten we dan ook creatief omgaan met de aanbestedingsregels.

Al in 2007 bepleitten wij adoptie van rotondes door plaatselijke hoveniers, zoals in buurgemeenten. Dit geldbesparende idee verdient na dik zeven jaar en diverse verzoeken uit de raad in 2015 echte uitvoering. Ook bij het onderhoud van groen in de wijk zijn kostenbesparingen mogelijk. Dit zorgt bovendien voor betrokkenheid en veiligheid in de eigen woonomgeving, zoals beschreven in ons plan Buurt Bestuurt.

Trots kunnen we zijn op de groene longen van Veldhoven, evenals op buitengebieden als Vlasroot en de Dommel-Beemden. Ze betekenen veel voor de cultuurhistorie en gezondheid.

Toch krijgen natuur, milieu en duurzaamheid (en dus gezondheid) sinds 2010 steeds minder aandacht. Zo ook in deze begroting. In plaats daarvan wordt geld uitgetrokken voor allerlei onderzoeken, zoals naar een kiosk op kinderboerderij De Hazewinkel. Die luxe past niet in deze tijd en evenmin bij het karakter van De Hazewinkel.

Financiën

Veldhovens financiële positie is zwak, de mogelijkheden beperkt en de keuzes vooral te laat. Het negatieve resultaat is dan ook onvermijdelijk en de schuldenpositie ronduit dramatisch. Veel besluiten worden uitgesteld.

De verhouding tussen ons eigen geld en wat we geleend hebben, is zoek. Er is te veel geld. geleend. Daar kunnen we iets aan doen door de onroerendzaakbelasting (OZB) te verhogen. Dit is geen populair maar wel eerlijk instrument. Het toont solidariteit en samenhang met de reële waarde van de woning. Maar de OZB mag nooit de enige manier zijn om het saldo op te trekken.

In deze begroting doet het college een voorzichtige poging de gemeentelijke inkomstenkant te vergroten. Maar we zien geen innovatieve, creatieve of efficiënte ideeën die leiden tot meer opbrengst. We zouden een deel van het gemeentelijk woningbezit kunnen verkopen. Of op zoek gaan naar (inter)nationale subsidies en andere gelden. Of naar inkoopvoordelen en een nog betere positionering  van het Veldhovense bedrijfsleven, bijvoorbeeld door publiekprivate samenwerking. Veranderen is nodig. De kosten voor externe inhuur en ambtelijk personeel stijgen. Dit staat in schril contrast met de subsidies voor verenigingen en instellingen, die al jarenlang minder krijgen.

Fractie PvdA-Veldhoven