13 september 2018

Omstreden plan voor loondispensatie Arbeidsgehandicapten is van tafel

In het regeerakkoord nam staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken (VVD) de mogelijkheid op voor loondispensatie. Daarmee krijgen werkgevers de mogelijkheid om werknemers met een arbeidshandicap minder dan het minimumloon te betalen. Dit betekent dat werknemers hun uitkering altijd moeten aanvullen met een uitkering en nooit een volwaardig medewerker zijn binnen een bedrijf. Zo kunnen ze, anders dan reguliere medewerkers, geen pensioen opbouwen of genieten van voordelen zoals een cao loon dat geldt bij hun bedrijf.
Onder druk van werkgevers, maatschappelijke organisaties en met steun van de PvdA is een lobby gestart tegen de plannen die met name deze zwakkeren in onze maatschappij treffen. Met succes! Het kabinet beraadt zich op nieuwe, minder complexe plannen. Laten we hopen dat het ook gunstig is voor de arbeidsgehandicapte. Het is niet te verkopen om te bezuinigen over de rug van wie toch al een zwakkere positie in de maatschappij hebben.
Corry Duquesnoy