Door Frans Hofmeester op 6 augustus 2017

Nog volop vraagtekens over invulling gebied rond Rabobank / Muziekschool / Postkantoor

De Veldhovenaren hebben nog steeds geen idee wat er gebeurt met het gebied rond het voormalig Rabobankgebouw, het postverdeelcentrum en de muziekschool. De gemeenteraadsleden trouwens ook niet. De Veldhovense PvdA heeft daarom om uitleg gevraagd. Het college reageerde begin augustus. Veel wijzer zijn we daar niet van geworden. Maar het beetje nieuws dat onze vragen opleverde, geven we graag door.

Wat zijn de geruchten? Er zou zich een projectontwikkelaar hebben gemeld die het hele terrein wil herontwikkelen. De Lidl zou dan definitief verhuizen van de Burgemeester van Hoofflaan naar deze locatie. Maar wie begin augustus bij deze supermarkt boodschappen wil doen, komt voor een gesloten deur. Ze zijn aan het verbouwen! In mei lazen de raadsleden in het ED dat gekeken zal worden naar wat in dit gebied mogelijk is ( artikel ED ). Daar is verder niets meer over gehoord. Niet over de resultaten, niet over de kosten van zo’n onderzoek.

Het college meldt nu in overleg te zijn met de (?) ontwikkelaar die de voormalige bank en het voormalige postsorteercentrum heeft gekocht. Deze onderzoekt wat en hoe er te bouwen valt en hoe dit stedenbouwkundig is in te passen. Het gaat dan om het hele gebied en de directe omgeving van Bossebaan, Burgemeester van Hoofflaan en De Schimmerik, dus inclusief de locatie muziekschool.

Over hoe concreet de Lidl-verhuizing is, zegt het college dat de ontwikkelaar zich richt op integrale ontwikkeling van het hele gebied. Die kaders zijn vastgelegd in de “Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven – Durven kiezen voor kwaliteit”. Die beschrijft de ambitie rond de stedelijke as. ‘Lidl heeft in deze verkennende fase inderdaad haar interesse getoond.

Op onze vraag hoe het staat met het onderzoek antwoordt het college dat de stedenbouwkundige verkenning ‘binnenkort’ (ambtelijk) wordt afgerond en na de zomervakantie richting B&W gaat. Het resultaat was halverwege dit jaar toegezegd. In ieder geval dus weer maanden vertraging.

Frans Hofmeester

Frans Hofmeester

Na omzwervingen in Leusden, Bladel en Eindhoven woont deze geboren Hagenaar (1938) al twintig jaar in Veldhoven . Inwoners van Bladel en Veldhoven en de partij heb ik als raadslid en wethouder mogen dienen. Dankbaar werk, want je kunt mensen helpen en proberen vorm te geven aan plannen die de gemeente ten goede komen. Maar teleurstellingen waren er

Meer over Frans Hofmeester