Door op 9 april 2017

Nieuw zorghotel en de Witven-plas

De laatste tijd is er veel vergaderd over de plannen van ’t Witven. De PvdA vindt de bouw van het zorghotel een prima ontwikkeling. Het zorgt voor nieuwe werkgelegenheid, maar belangrijker nog, het zorgt voor een overnachtingsgelegenheid voor mensen die niet in elk willekeurig hotel terecht kunnen. En daar is de PvdA blij mee. Het is belangrijk dat ook mensen die extra zorg nodig hebben, ergens  in Veldhoven terecht kunnen. En dat mensen in de buurt van hun zorgbehoevende familieleden in het MMC kunnen overnachten.

Jammer is natuurlijk dat dit mooie plan aanleiding is om de functie van het zwemwater als recreatieplas te laten vervallen. Veel Veldhovenaren (en anderen ) maken gebruik van deze voorziening. Maar het is moeilijk voor een ondernemer om van alles tegelijk te doen. Kwaliteit leveren betekent keuzes maken… Je kunt niet meerdere ondernemingen op halve kracht runnen.  Bovendien, tijden veranderen. De afspraken die hierover bijna 30 jaar terug zijn gemaakt, kunnen nieuwe ontwikkelingen in de weg zitten. Wie zijn wij om een ondernemer toch te dwingen om iets te doen waar de aandacht niet meer naar uitgaat of wat misschien zelfs niet meer rendabel is. De PvdA heeft daarom begrip voor de keuze van de ondernemer.

Toch blijft het jammer dat het zwemgedeelte straks niet meer toegankelijk is. We willen de ondernemer daarom nog eens vragen om hier goed over na te denken. Gelukkig is het zwembad van Veldhoven gered en behouden we in Veldhoven een gelegenheid waar mensen terecht kunnen om baantjes te trekken. En met het zorghotel krijgen we er natuurlijk ook iets heel moois voor terug.