3 februari 2015

N69: Veldhoven draait op voor de kosten

 

Al 30 jaar is de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied rond de N69 onderwerp van discussie. En dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. De PvdA-Veldhoven was en is terughoudend bij de aangedragen oplossingen voor dit vraagstuk. De gevolgen zijn namelijk meer verkeer door Veldhoven, aantasting van onze (meest waardevolle) natuur en… veel geld voor de gemeentekas, terwijl het ons probleem niet is. Dit laatste argument verkondigen niet alleen wij al jaren, maar Veldhoven collectief.

 

Nu vertelt het college dat er wél een probleem is: de natuur ten zuiden van de A67. Veldhoven zou al jaren plannen hebben om dit gebied een impuls te geven? Een volslagen verrassing. Wat is er mis met de huidige natuur? Die is al zo bijzonder en waardevol. Het gaat er om dat we die juist weten te behouden.

Dit lijkt een gezocht argument om de impuls ook financieel te onderbouwen. Door het ook ons probleem te maken, rechtvaardigt het college zijn voorstel om er ook namens de gemeente 2 miljoen euro in te steken. Iets wat de Raad altijd heeft willen voorkomen. Ook al geeft u aan dat het los staat van de N69, de provinciale subsidie van 12 mln. is wel degelijk gekoppeld aan de aanleg van de N69. Deze subsidie had niet bestaan, als de N69 niet zou worden aangelegd.

Met de huidige financiële positie van Veldhoven voor ogen, staat de PvdA staat dan ook bepaald niet te springen om 2 mln. vrij te maken. We vreesden al vanaf de start dat het ook Veldhoven geld zou gaan kosten. De schade die de aanleg van de N69 veroorzaakt aan de natuur, kunnen we nu dus zelf gaan ophoesten. Het is niet om de natuur een impuls te geven. Nee, het is een schadevergoeding van slechts 50%. En dat is eigenlijk te gek voor woorden.

 

Jeroen Rooijakkers, steunfractielid