29 oktober 2010

'n Nieuw college… tel uit je winst!

Aandacht voor verenigingen en vrijwilligers, het cement van onze samenleving… Aandacht voor groenbehoud en groenbeheer… voor mensen, zeker als ze minder te verteren hebben. Aandacht dus voor u en uw omgeving. Daar kon en kunt u bij de PvdA op rekenen. Onze bedroevende constatering is dat mens en milieu nauwelijks meer aandacht krijgen van de nieuwe coalitie. Zij investeert letterlijk alleen in stenen. Dat kan en dat moet anders. Daarom komt de PvdA met alternatieven. Wij laten zien dat je ook kunt bezuinigingen zonder grote gevolgen voor u en uw leefomgeving. Want mens en milieu blijven bij PvdA wel centraal staan.

Ondoordachte bezuinigingen die u treffen
Door de economische crisis en minder geld van het Rijk zijn gemeentelijke bezuinigingen noodzakelijk. Dat is begrijpelijk. Maar dit college van VSA, VVD en CDA kiest daarvoor de verkeerde weg.

Welzijn en sport
Neem nou de vrijwilligers en de Veldhovense verenigingen, het cement én de kracht van Veldhoven. Hobby en vrije tijd krijgen in de collegebegroting nadrukkelijk een lage prioriteit. Daar kan in 2012 dus wel 325.000 euro vanaf en in 2014 maar liefst 445.000 euro. Daarnaast moeten sportverenigingen straks het dubbele betalen voor zaalhuur; het college wil daarmee 2 ton ophalen. Zo’n forse ingreep in de verenigingen gaat de PvdA echt veel te ver.
Bezuinigingen treffen ook de professionele instellingen. Natuurlijk, ook zij moeten bijdragen. Maar het is wel heel gemakkelijk om ze met een gelijke bezuinigingsopdracht op te zadelen. In plaats van ze allemaal over één kam te scheren, moet je rekening houden met het aanbod van instellingen en hun financiële positie. De PvdA gaat voor maatwerk.

Dit college bezuinigt ook op onderdelen van de Wmo, zoals voorzieningen en hulpmiddelen. Heeft u een rolstoel nodig, dan kost u die in 2011 simpelweg meer dan nu.

Het college roept dat een groene en schone leefomgeving goed is voor de gezondheid. Daarom zet het ’t mes zeker fors in deze post! Het onderhoud van het gemeentelijk groen gaat terug naar het basisniveau. Wat de PvdA betreft, mag je ook van inwoners een bijdrage vragen aan ons gemeenschappelijk groen. Maar de gemeente moet dit wel uitleggen en mogelijk maken. Nú investeren in groen en milieu, is investeren in een gezonde toekomst!

Uw portemonnee
En dan uw eigen portemonnee… Wat spraken VSA, VVD en CDA af bij hun aantreden? Geen lastenstijgingen voor de burger. Maar met hún eerste begroting stijgen úw lasten. En niet zo weinig ook. ’n Nieuw college… tel uit je winst!
Zo is het voorstel de OZB naast de inflatie fors te verhogen. De rioolrechten gaan zelfs met 12,5% omhoog. En voorgaande jaren kreeg u van de gemeente de afvalstoffenheffing die over bleef direct terug. Dat is in 2011 niet het geval. Gemiddeld gezin een gezin zo bijna 50 euro meer betalen dan in 2010. Als zelfs het college niet in staat is om hun eigen coalitieprogramma te bewaken, wat is dan nog de geloofwaardigheid daarvan?

Onze alternatieven
De PvdA vindt dat we ook op andere fronten kunnen bezuinigen, die niet direct mens en natuur en milieu raken. Graag nemen we met u onze alternatieven door.

Veldhovense ondernemers krijgen gratis diensten. In het park- en centrummanagement betaalt de gemeente managers om contacten te bevorderen tussen ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelcentra. In plaats van het bedrijfsleven, kiest de PvdA voor mensen die zorg nodig hebben en voor kinderen met een onderwijsachterstand.

Het goede voorbeeld
Bij bezuinigen moet je jezelf niet ontzien. College en raad kunnen het goede voorbeeld geven. We horen graag van het college waar het dat wil doen. En wat de raad betreft: de PvdA wil extra vergoedingen voor raadsleden schrappen (internetaansluiting, pc’s, et cetera). Ook informatievoorziening in het gemeentehuis kan zuiniger en goede inkoop levert al snel kostenvoordelen op. En, minder ambities betekent minder kosten.

De PvdA vindt cultuurontwikkeling belangrijk, maar een uitbreiding van de kunst vinden wij bij de noodzaak om te bezuinigen, niet gepast.

Verder kosten enkele taken meer dan ze opleveren. Zo betalen de kermisexploitanten minder dan de kermis de Veldhovenaar kost. Blijven we vier Veldhovense kermissen subsidiëren? Ook de weekmarkt is niet kostendekkend. Dat zou wel zo moeten zijn.

Meer inkomsten
Daarnaast kan het college zorgen voor meer inkomsten. De PvdA mist enkele van deze maatregelen. Zo is het mogelijk betaald parkeren in de Kromstraat in te voeren. Dit is natuurlijk niet de meest populaire maatregel, maar het is volgens ons wel eerlijk richting de ondernemers in het City Centrum.

We leven in een Brainport- regio, maar dat wil niet zeggen dat in tijden van bezuinigingen allerlei voortrekkersrollen vervuld moeten worden. Wel als het gaat om bezuinigingen, maar niet voor het centrummanagement en een manager die organisaties nader tot elkaar moet brengen. Dat zien wij niet zitten.

Nogmaals, ook de PvdA weet dat bezuinigingen niet te voorkomen zijn. We moeten inspelen op landelijke ontwikkelingen die op ons afkomen en op de economische crisis waarvan ook een gemeente de gevolgen ondervindt. Aan de andere kant: een gemeente mag nog altijd over haar eigen begroting beslissen en dus over waar zij wel of niet op bezuinigt.

Onze voorstellen

Voor de PvdA leiden onze eigen alternatieven tot het volgende plaatje.

Voorstel van het college

 • Subsidies vrijwilligersverenigingen omlaag
 • Minder ambities op milieugebied
 • Onderhoudsniveau van het groen omlaag
 •  Minder communicatie over milieu en energiebesparing
 • Investeren in een centrummanager
 • Investeren in een verenigingsmanager
 • Korten op schoolbegeleiding
 • Zonder maatwerk korten op professionele instellingen

Onze alternatieven

 • Korten op economisch beleid
 • Kosten voor gemeenteraad en bestuur omlaag
 • Kosten voor ICT omlaag
 • Betaald parkeren Veldhoven- Dorp invoeren
 • Minder investeren in kunst
 • Beter inkopen
 • Kermissen en de weekmarkt kostendekkend
 • Geen centrum- en verenigingsmanagement

Graag discussiëren we over dit plaatje. Het maakt duidelijk welke keuzes de PvdA maakt. In tegenstelling tot het college wil de PvdA juist in deze crisisperiode aandacht voor de Veldhovenaar zelf en niet voor stenen en asfalt. Voor ons moet het cement van de samenleving intact blijven. Want elke Veldhovenaar telt mee.