30 januari 2012

Mondelinge afspraken basis voor parkeren bij tuincentrum Coppelmans

De onoverzichtelijke parkeersituatie bij de firma Coppelmans aan het Sondervick is het gevolg van mondelinge afspraken. Dit blijkt uit het antwoord van B&W op de half december door de PvdA-fractie gestelde schriftelijke vragen. Het college heeft deze onlangs ‘geprobeerd zo volledig mogelijk te beantwoorden.’ Om onveilige situaties en overlast in de omgeving te voorkomen, heeft het parkeren op het gazon de voorkeur van het college boven het lukraak parkeren in de straten in de omgeving van het bedrijf.

Het college schrijft: ‘De toestemming voor het parkeren op het gazon op piekdagen (kerstmarkt, vuurwerkverkoop, Moederdag en dergelijke) berust op mondelinge afspraken. Daarom, en omdat nauwelijks/geen klachten over het parkeren binnenkomen, wordt niet handhavend opgetreden, ook al zijn recentelijk extra parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. Wel vinden momenteel gesprekken plaats met Coppelmans om in breder verband de herinrichting van het terrein van het bedrijf en de parkeersituatie formeel te regelen.’

Gevraagd naar hoe het college denkt over het handhaven van het bestemmingsplan ter plaatse, is het antwoord: ‘Het in 1995 aangelegde en in 1999 uitgebreide verharde parkeerterrein is niet in het bestemmingsplan opgenomen, omdat toen het idee was dat het parkeerterrein tijdelijk zou zijn en binnen de planperiode verwijderd zou worden. Op het verharde parkeerterrein zijn op basis van het bestemmingsplan ‘Zonderwijk 2005′ de overgangsbepalingen van toepassing. Als de gronden in de toekomst nog steeds gebruikt worden als parkeerterrein, dient bij een herziening van het bestemmingsplan een heroverweging plaats te vinden of deze parkeerplaatsen bij een herziening van het bestemmingsplan positief worden bestemd.’

Het college verwacht dat de parkeerdruk voor de omgeving een stuk minder zal zijn, als Coppelmans het parkeerterrein op het eigen grondgebied voltooid heeft. Voor het grootste deel ligt het parkeerterrein er al, alleen komt er nog parkeerruimte bij op de plek van de huidige ingang. Bij een herziening van het bestemmingsplan zal ook het parkeren bij piekdagen op het gras heroverwogen worden.