Levendige discussie op regio-ALV 12 juni

13 juni 2019

In ’t PvdA-Honk in Eindhoven kregen de 35 aanwezigen, onder wie zes uit Veldhoven, een gevarieerd menu voorgeschoteld. Zo keken we tijdens deze algemene ledenvergadering terug op de Europese verkiezingen en het Timmermans effect. Maar er werden ook nieuwe afdelingsbestuurders  benoemd en complimenten en felicitaties uitgedeeld aan medewerkers uit alle lagen van de partij. Voorzitter Mary Fiers deed dat met veel humor en klare taal.

John Kerstens, lid van de PvdA-Tweede Kamer fractie, ging uitgebreid in op de resultaten van het landelijk overleg over de pensioenen. Het gaf een inkijkje in het standpunten van de verschillende belangengroepen. Daarbij hanteerde hij twee opvattingen om naar de pensioenhervorming kijken. 1. Wat is de situatie nu? En 2. hoe ziet het voorstel eruit? Kun je tevreden zijn met het compromis?

Er werden details getoond via een presentatie, maar interessant was vooral de rolverdeling tussen de PvdA, de vakbonden en de overheid. De partij zocht bewust contact met de vakbeweging. Die was in principe akkoord met het voorstel, maar werd gedwongen eerst de achterban te raadplegen via een referendum.

Waarvoor staakte de vakbeweging en wat staat er nu in het voorstel? Uiteindelijk zullen in de toekomstige onderhandelingen tussen vakbond en werkgevers nog cruciale details  afgesproken moeten worden.