15 augustus 2013

Kempenbaan vergeet fietser


Al vele jaren is de Kempenbaan een obstakel in het verkeer. Vooral tijdens de spitsuren ontstaan lange files en kampt vooral het gemotoriseerd verkeer met veel oponthoud. Prima dus dat deze weg nu eindelijk onder handen wordt genomen. Dat is niet alleen goed voor de omliggende bedrijven, maar ook voor het milieu. Toch roept de uitvoering enkele vragen op.

Op de website van de gemeente Veldhoven kun je sinds begin juli een prachtige animatie zien van de nieuwe Kempenbaan. Er is dus duidelijk aandacht besteed aan de promotie en communicatie. Maar dit garandeert nog geen uitvoering die optimaal is voor alle verkeersdeelnemers. En daar maakt de PvdA zich nog zorgen om.

Vooral het gemotoriseerd wegverkeer ondervindt problemen op de huidige Kempenbaan. Het is dan ook begrijpelijk dat juist voor dit probleem naar een oplossing wordt gezocht. Verbreding van de weg is onvermijdelijk en de voorliggende plannen voorzien daar uitstekend in. Ook de aansluiting op de A67 zal zorgen voor verdere spreiding van  het verkeer wat de filedruk aanzienlijk zal terugdringen. Tot zover lof voor het plan.

De fietser daarentegen lijkt (opnieuw) van ondergeschikt belang te zijn. En dat is jammer. Want ook door ‘ruim baan’ voor  het fietsgebruik, via gedegen en makkelijk bereikbare fietspaden, zal de filedruk afnemen. Maar deze gedachte lijkt bij de plannenmakers niet te zijn opgekomen.

De voorliggende plannen dwingen de fietser om aan één kant van de rijbaan te rijden. In verband met de beschikbare ruimte zal het niet mogelijk zijn om aan beide zijden van de weg een fietspad aan te leggen. Maar er zijn wel degelijk locaties waar het tot de mogelijkheden had behoort. Het gevolg is echter, dat de fietser vaak de langste route moet nemen en meer keren een kruising moet passeren om op de plek van bestemming te komen.Ook het toepassen van gelijkvloerse kruisingen, waarbij de fietser regelmatig voor het verkeerslicht zal moeten wachten, is niet erg motiverend voor de fietser. Het is duidelijk dat een rotonde niet mogelijk zal zijn, omdat veel kruisingen te maken hebben met verschillende rijbanen. Maar waarom niet de mogelijkheden voor een ongelijkvloerse kruising onderzocht?
Zoals dat het geval is bij de Heemweg/Smelen/Heerbaan of de Hovenring?
Dat zou er in ieder geval al voor hebben gezorgd dat de fietser niet tweemaal voor een verkeerslicht staat te wachten.

Helaas wordt opnieuw de indruk gewekt dat de fietser niet als een serieuze verkeersdeelnemer wordt gezien. Die moet zich maar aanpassen aan het gemotoriseerd verkeer. Jammer. De financiën zullen wel weer een belangrijke rol spelen. Maar het gevolg is wel dat de Run snel en slim bereikbaar is, maar niet met de fiets.

Jeroen Rooijakkers