29 januari 2013

Kandidaten moeten vooral elkaar verstaan

Het februari-nummer van het PvdA blad Lokaal Bestuur besteedt onder meer aandacht aan de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Een van de geïnterviewden is de voorzitter van onze afdeling, Frans Hofmeester. De redactie van LB tekende het volgende op:

Op onze website staat een informatief introductieprogramma waarop geïnteresseerden kennis kunnen maken met politiek op lokaal niveau en met de PvdA-mensen die zich daarvoor inzetten.

We willen op die manier voorkomen wat er in de huidige periode is gebeurd: het vertrek van een raadslid dat, ondanks de schriftelijke belofte de zetel ten eigen faveure behield.

Ook verdwenen er kandidaat-raadsleden ineens uit het zicht toen ze eenmaal ontdekten wat het allemaal inhoudt.

Het basisverkiezingsprogramma van het CLB zal gebruikt worden om onze visie aan te scherpen. Altijd fijn als er in alle lagen wordt meegedacht. Zelf hebben we onze koers richting maart 2014 al uitgestippeld. Op onze site kan iedereen reageren op “De visie van de PvdA op…”. Dat werkt!

Aan kandidaten stellen we als voorwaarde vooral dat ze elkaar ‘verstaan’ en bereid zijn zich in te zetten voor de partij en de afdeling. Deskundigheid alleen is niet genoeg. We willen een hechte groep vormen. Bestuur en fractie treden op als een elkaar aanvullend team. Daar volgden we vorig jaar een cursus voor. Er is een groepje bezig met het bijhouden van zaken met een lange looptijd. Gemeenten werden bovendien overspoeld met opdrachten uit Den Haag. We hebben er nog steeds geen goed zicht op welke verantwoordelijkheden er allemaal bij gaan komen.

We willen ook overleg met de PvdA-afdelingen van onze nabuurgemeenten. Want bij zaken die regionaal spelen, willen we één taal spreken. Denk aan uitkeringssituaties of subsidies aan sportclubs. Gelukkig zijn de contacten goed. Dus dat lukt wel.