22 augustus 2013

JSF moeilijke beslissing

Het eerlijke verhaal van onze partijleider is een moeilijk verhaal. Dat geeft niet, want er moeten nu eenmaal moeilijke beslissingen worden genomen. Soms schieten die in het verkeerde keelgat. Eén zo’n aanstaande beslissing is de aanschaf door de regering van de JSF straaljager.

Afdeling Hollands Kroon van de PvdA wil proberen de aanschaf van dit gevechtsvliegtuig te stoppen. Wij van Veldhoven doen graag mee in die discussie. Het kan niet zo zijn dat we miljarden bezuinigen op onder meer de zorg, terwijl we zakken geld uit gaan geven aan de JSF. Het contrast tussen hier mensen beter maken en/of een zorgzame oude dag te verzorgen en daar dood en verderf zaaien, is groot.

Er is inmiddels een flink bedrag in de JSF gestoken, maar het kost nog miljarden om hiermee doorgaan. En waarvoor? De werkgelegenheid? Kom nou. Wie wil er een bommengooiende  JSF boven zijn hoofd? Voor ze er zijn, al achterhaald. En er zijn alternatieven: bijvoorbeeld ons concentreren op maritiem en/of landoptreden.

De PvdA wil de internationale rechtsorde bevorderen, bij voorkeur met vreedzame middelen. Maar als een effectief geweldinstrument noodzakelijk zou zijn, dan is het volgens ons niet noodzakelijk dat Nederland in de voorste linies in het hoogste geweldspectrum meedoet. We kunnen dit laten zien door stelling te nemen tegen de JSF. Het is helaas al erg genoeg dat we in het laagste spectrum bij tijd en wijle mee moeten doen.

Met of zonder peilingen in het hoofd,
regeerakkoord of niet…,
afspraak is afspraak of niet…,
de tegenstelling uitgaven en bezuinigen staat niet in verhouding.

‘Wij’ moeten straks, maar ook nu, weer langs de deur met “Stem PvdA omdat…”. Diederik doet het dan maar zelf.  Wij roepen hiermee op om ook nee te zeggen tegen de JSF en dat waar mogelijk kenbaar te maken.