20 december 2010

Het proces rond N69 deel 2 – de ED-analyse becommentarieerd

‘Veldhoven handelt naïef rond de N69’ analyseert het Eindhovens Dagblad op 18 december. Vooral wethouder Ramaekers ‘lijkt de gevolgen niet te hebben overzien’. Maar ook de Veldhovense raadsleden behoren tot de naïevelingen.

Op de feiten hoef ik analyticus Bart-Jan van Rooij niet aan te spreken. Wel een kanttekening bij zijn opmerking dat de ‘gedroomde’ oplossing van de nu gekozen Westparallel geen verrassing kan zijn geweest voor de Veldhovense wethouder. ‘Want die oplossing was jaren geleden ook al in beeld.’ Zeker, maar toen wel als één van de tig varianten. Twistpunt voor mij is zijn redenering over het informatiecircuit. Zo staat er: ‘Ramaekers had de Veldhovense politiek….. al lang informeel op de hoogte kunnen brengen van wat er speelde’. En: ‘Op hun beurt hadden de raadsleden via allerlei wegen kunnen vernemen wat er speelde’.
Natuurlijk hadden wij van de PvdA ons ‘via allerlei wegen’ laten informeren over ‘wat er speelde’. Maar daar gaat het in zo’n lastig dossier niet om. En daar ging ook onze motie van treurnis niet over, waar een meerderheid van de gemeenteraad mee instemde.

De informatie moet klip en klaar komen van wie het voortouw heeft, de provincie dus. Dan weten raadsleden waar ze aan toe zijn en komt de wethouder niet in het lastige pakket – om van verleiding niet te spreken – een keuze te moeten maken over wat als bestuurders onder elkaar is besproken. Bovendien staan raadsleden dan niet voor het dilemma hoe in een openbaar debat om te gaan met informatie waar je informeel weet van hebt. Kortom: dit soort processen horen met heldere voors en tegens in het openbaar tot besluitvorming te komen.

Is dat niet waarom journalisten juichen over het grote goed dat Wikileaks heet? Probeer raadsleden daar dan ook niet te verleiden.

Tenslotte de flauwe opmerking over de eigen achtertuin. Bekijk het proces in de laatste decennia en niet alleen in de gesuggereerde afgelopen maanden. Dan weet je dat gemeenten in de regio bij elke oplossing hun achtertuin hartstochtelijk hebben verdedigd, óók als er minder prachtige natuurgebieden zoals De Keersop in het geding waren…

Bovendien, het gaat hier niet om de achtertuin van Veldhoven alleen. Willen we met z’n allen profiteren van Brainport, dan zullen de bezitters van alle achtertuinen – dus ook Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel – hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Frans Hofmeester, PvdA-Veldhoven