2 oktober 2013

Herinrichting 't LOOK komt dichterbij

De informatieavond over de renovatie van ’t Look op 1 oktober 2013 trok meer dan 120 bewoners. Zij volgden met grote belangstelling de toelichting over tijdsplanning en beoogde inrichting door de wethouder en ambtenaren.

De uitvoering van de renovatie gebeurt in vier fases en binnen zes jaar. De wijk is daarbij in vier gebieden verdeeld. Op deze avond waren de bewoners van ’t Look noord, waar de renovatie start, persoonlijk uitgenodigd. De gemeente moedigt de bewoners aan mee te denken en geeft hen de mogelijkheid tijdens drie bijeenkomsten in oktober en november aan te sluiten tijdens werkgroepen om de plannen van de gemeente inhoudelijk te bekijken en aan te vullen.

Uiteindelijk gaan de definitieve plannen medio maart 2014 ter goedkeuring naar de gemeenteraad. Bij goedkeuring is de beoogde start van fase 1 in oktober 2014. Wel benadrukte de wethouder dat de financiële kaders tijdens de komende begrotingsronde kunnen worden bijgesteld.

Tijdens het vragenrondje bleek helaas bij doorvragen dat de kaders al duidelijk gesteld zijn, zoals het vervangen van asfalt in klinkers. Hierdoor ontstond discussie over de waarde van bewonersparticipatie en het nut van inspraakrecht. Duidelijk werd wel dat het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan bindend is en dat  ’t Look een groene wijk moet blijven. De uitgenodigde bewoners waren kritisch en betrokken.

(Wordt vervolgd)

Christina Goossens Ruhr

bestuurslid PvdA-Veldhoven