1 februari 2013

Gladheid vervelend voor automobilisten, gevaarlijk voor (oudere) voetgangers

Elk jaar zorgt de vorstperiode voor prachtige sfeerbeelden en veel speelplezier. Het is daarom voor velen, vooral voor de jeugd, een leuke periode in het jaar. Nadeel van veel sneeuw en temperaturen onder nul is de gladheid die ze veroorzaken. Al een aantal jaren lijkt dit steeds moeilijker te managen. Vorig jaar heeft dit er onder meer toe geleid dat het zout op enig moment dreigde op te raken, met alle gevolgen van dien.

Hoewel een dergelijk probleem zich deze winter nog niet lijkt te hebben voorgedaan, zijn er wel zorgen. De PvdA ontvangt namelijk nog steeds veel klachten over de gladheidsbestrijding. Vooral van ouderen, die moeilijk ter been zijn.  Uit de klachten blijkt dat vooral op binnenwegen slecht gestrooid wordt, waardoor  veel mensen in dit jaargetijde een stuk minder mobiel zijn.

De PvdA wil daarom dat verder wordt gekeken (en gestrooid) dan alleen de hoofdwegen. Dit geldt onder meer voor het City Centrum. Al verschillende keren zijn vooral op het Meiveld mensen onderuit gegaan. Het is één van de drukst bewandelde pleinen van Veldhoven, waar het op marktdagen bijzonder link was om te lopen.

De PvdA-Veldhoven heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

1)       Kunt u ons inzicht geven in de strooiroute met specifieke aandacht voor de binnenwegen?

2)       Waarom strooit u niet frequenter op druk bewandelde pleinen en straten zoals het City Centrum en de Kromstraat en gebieden waar veel ouderen komen zoals wegen en paden rondom verzorgingshuizen en wijkgebouwen?

3)       In hoeverre is het mogelijk om daar een overeenkomst over te sluiten met verantwoordelijke (winkel)managers die zijn aangesteld bij het City Centrum, de Kromstraat en andere gebieden?

4)       Wat is momenteel de zoutvoorraad en is die afdoende voor een eventuele vorstperiode later deze winter?