29 mei 2012

Gemeentelijk graffitibeleid vraagt extra inspanningen bij bedrijven

De manier waarop de gemeente graffiti aanpakt, levert niet overal een ‘schoon’ Veldhoven op. Uit een inventarisatie van de PvdA-Veldhoven (week 20 en 21) blijkt dat particuliere en gemeentelijke eigendommen nagenoeg schoon zijn. Anders ligt dit bij de bezittingen van bedrijven. Veel daarvan zijn beklad en schenden het straatbeeld.

Opvallend in de lijst van een kleine honderd (!) graffitiplekken zijn de grote aantallen elektrakastjes en trafohuisjes die langere tijd beklad zijn. Ook de onderdoorgangen van alle viaducten en geluidschermen van de A67 en de A2 springen qua verloedering sterk in het oog. Die zijn bepaald geen positief visitekaartje van een High Tech regio waar je trots op kunt zijn.
Graffiti aanpakken vraagt om samenwerking met de  verantwoordelijken van deze objecten, zoals de zorg voor onze woonomgeving ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Op dit punt is er dus nog een slag te slaan.
Omdat alle geïnventariseerde objecten op Veldhovens grondgebied staan en enkele viaducten de overgang tussen Veldhoven en Eindhoven vormen, ligt het voor de hand dat het Veldhovens gemeentebestuur daarin het voortouw neemt. In gezamenlijk overleg met alle betrokkenen zal het huidige graffitibeleid verder moeten worden uitgebouwd om ook de laatste horde in het tegengaan van verloedering te nemen.

Melden

Graffiti werkt, zo laat de verantwoordelijk wethouder op onze vraag weten, verloedering en vandalisme in de hand en is een ergernis voor velen. Daarom contracteerde de gemeente een gespecialiseerd bedrijf om graffiti op gemeentelijke eigendommen wekelijks te verwijderen. Ook graffiti op huizen en eigendommen van burgers (particulieren) wordt gratis verwijderd. Iedereen kan 24 uur per dag graffiti melden. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Van belang is om de graffiti, zodra je dit ziet, met het meldingsformulier op het ‘Meldpunt graffiti’ kenbaar te maken.

Melden: http://www.graffitimelden.nl/index.php?formtype=form&id=Gemeente+Veldhoven

Gemeentelijk graffitibeleid: http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Wonen-en-leefomgeving/Melding-graffiti.htm