3 oktober 2011

Geen gerommel in het buitengebied

Raad van State verwerpt deel Veldhovense moties PvdA: geen gerommel in het buitengebied Eind 2009 besprak de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied. Dit plan regelt wat wel en wat niet mag in het buitengebied, bijvoorbeeld alles rond wonen, verblijven en bouwen. Tijdens die vergadering hanteerde de PvdA steevast een heldere lijn: we zijn voorstander van verantwoord gebruik van ons buitengebied maar accepteren niet dat: – er verrommeling ontstaat; – we het buitengebied volbouwen; – we natuur beschadigen; – historische waarde van het gebied gevaar loopt; – situaties worden toegestaan die de wet verbiedt.

Toentertijd constateerden we dat door de verkiezingen, drie maanden later, de koorts bij de overige partijen al bij de behandeling van het bestemmingsplan toesloeg. Alle partijen, met uitzondering van de PvdA, dienden moties en amendementen in die met name het belang van de inspreker dienden en niet het belang van Veldhoven. Deze pittige uitspraak blijkt nu bepaald niet uit de lucht gegrepen.

Want, bijna twee jaar na dato, heeft de Raad van State de Veldhovense raad op de vingers getikt. Veel van de door de raad aangenomen moties en amendementen sneden, volgens de Raad van State, geen hout. Zo heeft de Raad van State problemen met de motivatie voor de wijziging op de plannen bij minicamping ‘t Denneke. Naar idee van de PvdA werd daar gestreefd van mini naar maxima belasting van het buitengebied. Ook tekende de Raad van State bezwaren aan tegen een aantal uitbreidingen of wijzigingen van bestemming.

De PvdA is blij met de uitspraken van de Raad van State en ziet, met dit orgaan, toe op behoud van de prachtige gebieden waar iedere Veldhovenaar graag verblijft. Steeds met oog voor de toekomstige Veldhovenaar. We hebben een prachtig buitengebied, laten we dit dan ook zo houden.

Zo zie je ook in deze periode maar weer: al is het trekken van kiezers door loze beloftes nog zo snel… de waarheid…