11 december 2011

Fractie wil duidelijkheid over beleid rond vuurwerk

Vuurwerk is vandaag de dag niet meer weg te denken tijdens de jaarwisseling. Het zorgt voor een prachtig schouwspel bij de start van het nieuwe (kalender-) jaar. Maar de beelden van Enschede staan nog steeds in het geheugen gegrift. En het is niet voor niets dat jaarlijks nog steeds de reclamespotjes van SIRE nodig zijn. De PvdA-fractie wil daarom exact weten hoe in Veldhoven met de (opslag van) vuurwerk geregeld is.

De fractie schrijft: ‘Tijdens de laatste jaarwisseling werden maar liefst 770 vuurwerkslachtoffers behandeld aan verwondingen op de eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen. Gelukkig laten de cijfers een dalende lijn zien. Maar elk slachtoffer blijft er een teveel.’

‘De PvdA-Veldhoven hecht daarom veel waarde aan de voorzorgsmaatregelen, maar ook de controle-uitoefening in de periode rond de jaarwisseling. De gemeente dient zich, binnen haar bevoegdheden en de mogelijkheden die zij tot haar beschikking heeft, maximaal in te spannen om ongelukken te voorkomen. Hoewel de PvdA de uitvoering hiervan door de gemeente niet in twijfel trekt, zijn er toch signalen van ongeruste Veldhovenaren.’

‘Wij hopen dat u deze ongerustheid kunt wegnemen en zien daarom uit naar de beantwoording van de volgende vragen:
2011-12-11-artikel 42 vragen omtrent vuurwerkopslag

  1. Op welke locaties in Veldhoven wordt een inrichting gedreven ten behoeve van het opslaan, bewerken of verkopen van consumentenvuurwerk?
  2. Kunt u aangeven hoeveel vuurwerk er bij deze locaties wordt opgeslagen en zijn er geen alternatieve opslagplaatsen buiten de kern van Veldhoven (in de directe omgeving), zoals een militaire opslagplaats?
  3. Kunt u ons garanderen dat deze locaties voldoen aan de voorschriften en veiligheidsafstanden conform het vuurwerkbesluit?
  4. Hoe en in welke frequentie worden deze locaties door u gecontroleerd op het nakomen van deze voorschriften en veiligheidsafstanden?.