Eindafrekening campagne PvdA Regio Eindhoven

14 september 2018

Door: Robert Tops (penningmeester PvdA regio Eindhoven)

Zoals afgesproken verantwoorden we in dit artikel, openbaar, onze inkomsten en uitgaven in het kader van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan zien waar het campagnegeld vandaan komt en waar het geld aan wordt uitgegeven.

Afgelopen zaterdag heeft het afdelingsbestuur kennisgenomen van de actuele stand van zaken van de financiën van de afdeling regio Eindhoven. Een mooi moment dus om de eindafrekening van de campagne te publiceren.

Inkomsten campagne

De inkomsten van de campagnekas worden door 2 bronnen gevuld; de bijdrage vanuit de landelijke PvdA en de bijdrage van de lokale wethouders en raadsleden.

Bijdrage landelijke PvdA

De afgelopen jaren hebben we jaarlijks steeds een bijdrage ontvangen vanuit onze landelijke vereniging om onder andere de uitgaven van de campagne en andere publicitaire en ledenbindingsactiviteiten te dekken, zo’n 8 euro per lid.

Vanaf vorig jaar, is deze regeling aangepast. Dit komt door de teruggang van de algemene financiën van de landelijke verenging. Immers betekent minder Kamerleden, ook minder inkomsten. Uiteraard wordt de landelijke kas ook gevuld door de contributie van PvdA-leden.

Bijdrage lokale raadsleden en wethouders

Iedereen die een politiek salaris verdient bij de PvdA, draagt bij. Daar bestaat een regeling voor. Deze is voorgeschreven door het Centrum voor Lokaal Bestuur, het ondersteuningsinstituut voor politiek actieve leden. Iedere politieke ambtsdrager, draagt dus bij. Volgens deze regeling (meer weten klik hier) wordt 2,5% van het politieke salaris afgedragen. Dat is voor een Raadslid in een kleine gemeente enkele tientjes per maand en voor wethouders en Raadsleden in grotere gemeentes, een veelvoud daarvan.

In het totaal ontvingen we als bijdrage vanuit politieke ambtsdragers zo’n € 10.000,- per jaar. Deels worden deze inkomsten gebruikt voor de reguliere activiteiten van de afdeling, bijvoorbeeld het Seniorenbulletin en de ledenvergaderingen, deels voor de campagne. Daarnaast sparen enkele fracties in ons werkgebied vrijwillig meer vanuit het politieke salaris ten behoeve van de campagne.

De Algemene Ledenvergadering heeft met het vaststellen van de begroting voor de campagne van de Gemeenteraad een budgetplafond beschikbaar gesteld van € 20.000,- voor de gehele regio. De fracties in Eindhoven, Veldhoven en Best hebben daarnaast extra gespaard. Hieronder het overzicht van budgetplafonds, extra sparen en de besteding van de middelen (realisatie).

Besteding van middelen

In de campagne van de PvdA zijn er uitgaven gedaan aan drukkosten (flyers en posters), advertenties in huis-aan-huisbladen, verkiezingsprogramma’s et cetera, totaal ongeveer 64% van alle uitgaven. Ook hebben we een aantal ludieke acties gevoerd, bijvoorbeeld het schoonspuiten van de stoep in Best, waardoor het logo zichtbaar werd. 26% van de uitgaven werd besteed aan dat type acties. Traditioneel zijn er ook weer rozen uitgedeeld (5%) en zijn er diverse debatten bezocht en kleine deur-aan-deur acties gevoerd en nog een aantal overige kleine zaken (5%). Tezamen maakt dat de besteding.

Hieronder een overzicht van de verschillende uitgaven

   InkomstenUitgaven
GemeenteLeden-aantal 1.12.17 Percentage van alle ledenBedrag uit de verkiezingskasBedrag uit extra sparenTotaal beschikbaarRealisatie
Best234,02%€ 804€ 6.000.€ 6.804€ 3.588,22
Eindhoven37565,56%€ 13.112€ 13.000€ 26.112€ 14.719,04
Nuenen559,62%€ 1.923€ 1.923€ 1.970,59
Son en Breugel295,07%€ 1.014€ 1.014€ 1.289,62
Veldhoven5810,14%€ 2.028€ 1.500.€ 3.528€ 3.620,54
Waalre325,59%€ 1.119€ 1.119€ 422,04
Totaal572€ 20.000,00€ 20.500€ 40.500€ 26.370,01

 

  • cijfers hierboven zijn uiteraard conceptcijfers, de definitieve afrekening volgt bij het opstellen van de Jaarrekening 2018 door de Algemene Ledenvergadering van de PvdA regio Eindhoven.

 

Conclusie

De campagneuitgaven zijn minder dan de beschikbare budgetplafonds. Daarmee hebben we binnen afdeling Regio Eindhoven een campagne gedraaid die past bij deze tijd: sober, maar niet somber!

Conform de afspraken met de Algemene Ledenvergadering, zullen we de overgebleven budgetten wederom storten in onze verkiezingsreserve, beschikbaar voor de komende jaren.

Mochten er vragen zijn, laat het de penningmeester en/of de voorzitter weten.
We beantwoorden ze graag!

Met vriendelijke groet,

 

Robert Tops
Penningmeester PvdA Regio Eindhoven