Het drama én geluk van de muziekschool

3 maart 2018

De muziekschool heeft de afgelopen Raadsperiode tot veel discussie geleid. Waarom moest deze zo dringend naar de eerste etage van de bibliotheek? En waarom had de gemeente daar zelfs ruim een miljoen euro voor over? Gelukkig kwam het college na 3 jaar onderzoek toch tot inkeer. Het bleek allemaal niet te kunnen voor dat bedrag. Nee, bedragen van 3 miljoen werden zelfs genoemd. En dat werd ook het college wat te veel.

Het hele proces en de enorme inschattingsfouten hebben uiteindelijk geleid tot een motie van treurnis. Een zoveelste smet op deze periode, na het mislukken van de kerntakendiscussie en de wijze waarop de besluitvorming rondom het zwembad had plaatsgevonden. Maar dit was voor de gehele Raad toch wel het meest teleurstellende proces. Een proces dat nog net niet tot de val van het college leidde nadat wethouder Van Dongen het dossier op een miraculeuze wijze wist over te nemen. Zij heeft het college gered. En niet anders.

In september riep de PvdA nog ‘Mensen in de kou laten staan is eerder al geflikt bij het zwembad en nu gebeurde het ook bij de muziekschool. Dat geeft stress en gedoe. Een meer menselijke kant… dat hebben de medewerkers intussen wel verdiend.’ De PvdA is daarom tevreden met het behoud van de muziekschool in het gebouw aan de Bossebaan. Wij zien niets in het gebruik van MFA’s. Die zijn niet ingericht voor muziekonderwijs en een verhuizing levert soortgelijke problemen op als in de bibliotheek. Ook zoeken naar andere leegstaande gebouwen zien wij niet zitten.

Door grote inschattingsfouten is er uiteindelijk geen bezuiniging op huisvesting en geen verhuizing, bereikt. De Speel-O-Theek moest uit deze mooie locatie verdwijnen en intussen staat de eerste etage van de bibliotheek al een jaar lang leeg. Fout op fout op fout dus. Dit mag een bestuur op dit niveau met deze verantwoordelijkheden en met deze financiële gevolgen niet gebeuren. En nog even voor de duidelijkheid: het gaat hier om grof geld. Gemeenschapsgeld nota bene. Daar zijn wij bijzonder teleurgesteld over.

Gelukkig kunnen we nu weer vooruit kijken. In de nieuwe periode zal er hopelijk veel veranderen in het beleid. Want een ondernemersgevoel lijkt er niet te zijn.