17 april 2011

Defensie in de verdediging

Al jaren bepleit de regio inperking van het militaire luchtverkeer op Eindhoven Airport. Nooit heeft Defensie oog gehad voor de omwonenden. Aan overleg had zij een broertje dood. Maar de regio krijgt hulp uit onverwachte hoek: het Rijk. Defensie staat nu ineens wel op haar achterste poten.

Op dit moment is Welschap nog primair een militair vliegveld. Voor ruimte voor burgerluchtvaart zij jaarlijks beschikkingen nodig. Maar die rol zou wel eens op een heel korte termijn omgedraaid kunnen zijn. Dan is het niet Defensie die bepaalt, maar Eindhoven Airport.

Het is de vraag wat beter is. Zeker als we constateren dat Schiphol dan grootaandeelhouder wordt. Krijgen we dan nog meer economisch oninteressante (pret)vluchten? Of gaan we nu eens echt een economische doorstart maken? Zolang dat eerste het geval is, is het maar de vraag of we zoveel beter af zijn.

Een ding is wel zeker: de militaire oefeningen worden aan strengere regels onderworpen en er zal minder ruimte zijn om deze uit te voeren. Oftewel, het aantal oefeningen kan alleen maar minder worden. En dat is absoluut een positieve ontwikkeling, ook omdat de overlast van burger vliegverkeer aanzienlijk minder is dan die van militair vliegverkeer.

Het gevolg is dus ook dat de burgerluchtvaart verder zou kunnen groeien. Toch is ook in dat opzicht zorgvuldigheid geboden. Want ook het burgervliegverkeer kan voor bijzonder veel overlast zorgen, zeker als de frequentie aanzienlijk wordt opgeschroefd. Want het maakt nogal verschil of je slechts 1x per uur een vliegtuig ziet en hoort opstijgen, of juist 10x per uur.

Kortom, ook wanneer Defensie het stokje zou overdragen aan Eindhoven Airport, is de regio niet verzekerd van rust. Het is wel opvallend dat Defensie zich pas gaat verdedigen als zij wordt aangevallen. Het is te hopen dat Defensie wat kordater optreedt als er echte luchtaanvallen zijn. Soms is voorkomen beter dan genezen…

Jeroen Rooijakkers