8 mei 2014

De verkiezingen en meer

Begin week 20 (vanaf 12 mei) zal Veldhoven eindelijk weten wat er in het coalitieakkoord staat. Dit weten op dit moment (7 mei) alleen nog maar de ingewijden. Zij zijn het ook die de namen kennen van de poppetjes voor de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Het een én het ander zal in de pers en in de besluitvormende raadsvergadering nog een hele discussie worden. En dan zal het niet zo zozeer over de inhoud gaan, maar vooral over de keuze van (bijna) vijf wethouders.

Ondanks alle campagne-inspanningen van zo’n 20% van onze leden hebben we tijdens de coalitiebesprekingen FEITELIJK weinig te zeggen gehad. De uitslag van de verkiezingen gaf daar ook niet te veel voor. Het is jammer dat kwaliteit, want die heeft de fractie de afgelopen vier jaar getoond, niet door de kiezers is beloond. Met dank aan de bemoeienis door ‘Den Haag’.
Hoe dan ook, graag wil ik ieder bedanken die de kwaliteit van het koppel Robert en Jeroen en van de rest van de fractie, wél zagen en op de PvdA heeft gestemd. Vanzelfsprekend zetten bestuur en fractie zich ook in de nieuwe raadsperiode volop in voor het welzijn van de Veldhovense burgers!

Binnenkort zal er weer een Algemene Ledenvergadering zijn en wel op woensdag 4 juni 2014 vanaf half acht. De locatie staat nog niet vast, maar daarover én over de agenda horen jullie binnenkort. In ieder geval zullen de leden nieuwe bestuursleden, onder wie een nieuwe voorzitter kiezen. Fer Oerlemans wil het laten bij de vele jaren als bestuurslid en alle andere activiteiten die hij heeft gedaan. Zelf vind ik het tijd andere accenten te leggen bij het invullen van mijn bestuurstaken en dat combineert minder goed met het voorzitterschap.
Verder zullen we het in deze ALV hebben over hoe een samenwerking met PvdA-afdelingen in de buurt er uit kan zien. En natuurlijk is er ruimte om op de gemeenteraadsverkiezingen terug te kijken en om vooruit te kijken naar vier jaar gemeentepolitiek en onze positie daarin.

’n Hartelijke groet,
namens bestuur en fractie PvdA-Veldhoven,
Frans Hofmeester, voorzitter

PS We zoeken ook nog een bestuurssecretaris!!!