DE ERIKANT: SPIL IN SAMEN IN DE WIJK

11 april 2019

Stichting Wijkbelangen Heikant nam zaterdag 6 april wijkcentrum De Erikant formeel in gebruik. SWH had voor de officiële openingshandeling burgemeester Marcel Delhez uitgenodigd De PvdA Veldhoven was er ook bij.

De SWH wil onder andere het samen optrekken in de wijk, de sociale cohesie, bevorderen. Dat was dan ook een belangrijke drijfveer om aan de slag te voor dit nieuwe wijkcentrum. Maar het moet daarnaast een thuis bieden aan eenzame ouderen, werklozen en jongeren…. Een thuis dus voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor onder het genot van een kopje koffie/thee. Het Bestuur van De Erikant is er terecht trots op dat dit gebouw met heel veel hulp van vrijwilligers is opgeknapt en weer nieuw leven is ingeblazen

De PvdA Veldhoven ondersteunt dit geweldige initiatief van harte. Sociale cohesie in de wijk… het staat niet voor niets met zoveel woorden in ons coalitieakkoord geschreven!

Wim Meijberg