4 augustus 2016

Cursus ‘politiek actief’

Het Haagse ProDemos organiseert in Veldhoven en Waalre de cursus Politiek Actief voor wie misschien politiek actief willen worden, maar nog niet weten wat de mogelijkheden zijn. De kosteloze cursus is ook interessant voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.

In vijf bijeenkomsten vergroten deelnemers hun theoretische kennis en versterken zij vaardigheden als debatteren en lobbyen bij de gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en je kunt ook lokale politici en bestuurders ontmoeten om ervaringen uit de praktijk te horen.

De bijeenkomsten zijn op maandagen 3, 17 en 31 oktober in de raadzaal van Veldhoven en op maandag 10 en donderdag 20 oktober in die van Waalre. Ter afsluiting volgen de deelnemers de raadsvergadering in hun woonplaats waarin de begroting wordt behandeld. In Veldhoven is dat op dinsdag 8 november tussen 10.00 uur en 17.00 uur (indicatief).

De cursus wordt op lokaal vlak ondersteund door de griffies van Waalre en Veldhoven. Kandidaten kunnen zich vanaf nu tot 20 september aanmelden bij de griffie, godfried.wasser@veldhoven.nl. Daarna volgt een selectie die vooral dient om een redelijke verdeling te krijgen van deelnemers uit Waalre en Veldhoven.