29 januari 2015

Bezuinigen op cultuur, maar hoe?

“De PvdA wil de noodzakelijke culturele voorzieningen behouden, maar is tegelijk kritisch op voorzieningen die hier niet aan bijdragen. Tevens onderschrijven we wat er in het oppositieprogramma ‘Durf & Daadkracht’ (#) over dit onderwerp staat.” Aldus steunfractielid Wim Meijberg in de raadsbijeenkomst van dinsdag 27 januari 2015.

 

Het steunfractielid was kritisch op het format van het rapport Berenschot. “Het bestaat alleen maar uit schema’s zonder enige uitleg over de inhoud ervan. Een student zou de opdracht krijgen het opnieuw te maken.” Deze laatste opmerking was volgens de voorzitter te kritisch!!!

Over de inhoud van het rapport: “Het college gaf geen opdracht de vier organisaties door te lichten om mogelijkheden voor bezuinigingen en extra eigen inkomsten op te sporen. Wat is dit voor een opdracht? Alleen de centen zijn bekeken en niet de consequenties. En die zijn: een opgelegde fusie met mogelijk grote problemen voor cultuur, CAO’s en het mogelijk samengaan van HR en PR afdelingen. Nog afgezien van de kapitaalvernietiging als de muziekschool moet verkassen.”

“Er is alleen gekeken naar de jaarrekening; het stoeien met cijfers. 800.000 Euro maakt dat samenvoegen moet of kun je nog samenwerken? PvdA-Veldhoven gelooft niet in opgelegde fusies of samenvoegen. Wij geloven in de kracht van samenwerken in de regie van de instellingen.”

Richting culturele instellingen vroeg Meijberg zich af of zij niet eerder in eigen regie hadden kunnen werken aan samenwerken. “Subsidie is geen recht. Je dient zorgvuldig om te gaan met overheidsgelden. Maar er was weinig Initiatief in dit opzicht … weinig proactief gedrag. En als er al een initiatief kwam, werd dit in de kiem gesmoord. Gemiste kansen.”

Verder constateerde hij een positieve wind bij de bestuurders van de instellingen. “De Schalm leunde nog wel achterover door maar een kleine bezuiniging van 5% = 50.000 Euro op de programmering in te leveren. Dat noem ik weinig meewerkend in de samenwerking. En waar is de Parasol als instelling gebleven?”

 

Het voorstel/scenario van de oppositie schept kansen voor samenwerking in eigen regie van de culturele instellingen en focus op hun corebusiness. Dit laatste kan door de gebouwenexploitatie bij de gemeenten neer te leggen, wat zeker financiële voordelen zal opleveren!

 

# zie gelijknamig artikel hieronder