4 september 2012

Beslissing op bezwaar bouw woning Eindhovensebaan

Uit de commissievergaderingen van 3 september 2012

Agendapunt 7: Beslissing op bezwaar bouw woning Eindhovensebaan

Graag wil de PvdA eerst uitspreken dat we volledig achter uw besluit staan. Ook de PvdA acht het niet wenselijk dat er op de betreffende locatie gebouwd wordt. Zeker niet wanneer het nog de bestemming ‘bos’ heeft. Wel hebben we een vraag naar aanleiding van de bijdrage van de inspreker. En dat heeft vooral betrekking op de wijze waarop u met de bezwaarmaker hebt gecommuniceerd.

Wij begrijpen van de inspreker dat u op 9 mei jl. een brief hebt gestuurd naar de bezwaarmaker, waarin u heeft aangegeven dat de ‘huidige bestemming niet meer actueel is’ en dat er ‘geen goede inventarisatie heeft plaatsgevonden’. Daaruit maakt de PvdA op dat u wel bepaalde verwachtingen hebt geschept en u ook onjuistheden heeft verkondigd.

U zult begrijpen dat de PvdA deze werkwijze niet erg waardeert. Natuurlijk is het soms vervelend om iemand te moeten teleurstellen, maar daarbij is het wel belangrijk om eerlijk en oprecht te blijven. Maar voordat wij allerlei conclusies gaan trekken zouden we graag uw reactie hierop vernemen.

Oftewel, is het correct dat u deze uitspraken per brief hebt gedaan en in hoeverre bent u het met ons eens dat hiermee verkeerde verwachtingen zijn geschept bij de bezwaarmaker?