26 november 2011

Politiek Café: Uw zorg, onze zorg

Met meer dan 30 sheets hadden ze zich terdege voorbereid op het politiek café ‘Uw zorg, onze zorg’ half november.

Maar ze hadden er maar drie nodig: gastspreker professor dr. Kim Putters, hoogleraar bestuur en beleid van de gezondheidszorg,  ondervoorzitter Eerste Kamer en woordvoerder Zorg voor de PvdA te samen met de Veldhovense PvdA-fractievoorzitter Robert Tops.

Toen ontspon zich een zeer levendige discussie van ruim anderhalf uur met de ruim 30 aanwezigen in ’t Patronaat in Zeelst.

Het gaf nog maar eens aan hoe het thema leeft. Wie er niet bij was (kon zijn) heeft veel gemist.. Maar in het voorjaar is er weer een politiek café. Nadere berichten volgen.

Op de foto’s: PvdA-leden en gasten uit Waalre in afwachting van de discussie met Kim Putters.