Door op 29 november 2015

PvdA-Veldhoven op de bres voor de Voedselbank

Voor de zesde keer dit jaar zamelden de vrijwilligers een extraatje in voor de feestdagen ten behoeve van degenen die op de Voedselbank zijn aangewezen. Het afgelopen weekeinde waren zij weer in touw in de Heikantse supermarkt van André en Joyce van Reijen. Even zo vaak was de PvdA-afdeling Veldhoven present voor een extra financieel steuntje in de rug.
Jammer trouwens dat de inzamelactie onderhand het predicaat ‘traditie’ draagt. Want dit soort initiatieven zouden, vinden zowel de Voedselbank als de PvdA, niet nodig moeten zijn. Maar kom daar eens om uitgerekend in deze tijd, waarin het aantal te voeden monden maar niet echt wil dealen.

Daarom gingen we met heel veel supermarktklanten ook deze keer weer (graag) een uurtje shoppen voor het goede doel. Actie gemist: in Handwijzer 6 ben je altijd welkom met gulle gaven.

Nog steeds noodzakelijke traditie

VB01De Voedselbank is sinds 2003 actief in Veldhoven. Elke donderdag kunnen ´klanten´, doorverwezen door de gemeente of een hulpverlenende instantie, een voedselpakket afhalen in de Handwijzer. Het is een steuntje in de rug. Want de bedoeling is wel dat zij weer zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Vaak is dat na afloop van de schuldsanering (een periode van 3 jaar). Het aantal gezinnen is de laatste tijd wat afgenomen, maar nog altijd zijn zo’n 75 gezinnen (van gemiddeld drie tot vier ‘monden’) aangewezen op de inspanningen van de vele vrijwilligers. De doorstroming is op dit moment circa 90%.

Het bestuur van de Voedselbank maakt zich zorgen over de ‘stille armoede’ en de gebrekkige kennis van zaken als zorgtoeslag en huurtoeslag. Daardoor kunnen een wat bredere financiële armslag mislopen. (Via deze site kan de lezer zich melden bij het Ombudsteam van de PvdA-Veldhoven om eventuele toeslag mogelijkheden te bespreken.)

VB03Sinds januari van dit jaar is er geen spreekuur meer met ambtenaren van de gemeente en mensen van het Bureau Sociaal Raadslieden. Deze vervelende ontwikkeling is een gevolg van de bezuinigingen op gemeenteniveau.