Acceptatie van elk mens

3 februari 2019

Deze week vroeg de PvdA-fractie per brief aan het college de zogeheten regenboogvlag aan te schaffen en die op gezette tijden op te hangen aan een van de drie masten bij het gemeentehuis. Waarom deze brief?

Op initiatief van de toenmalige PvdA-fractie zijn sinds 2010 de millenniumdoelen onderdeel van het beleid van de gemeente Veldhoven. Recentelijk werd in de paragraaf sociaal domein van het coalitieprogramma 2018 – 2022 opgenomen dat de millenniumdoelen vervangen worden door aansluiting bij de Global goals for sustainable development. Die zijn in 2015 door de VN vastgesteld. Ze raken gemeentelijke kerntaken zoals afvalbeheer, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur.

‘Global goal’ 5 van de 17 doelen wil elke vorm van discriminatie laten stoppen, geweld tegen vrouwen en meisjes tegengaan en volledige en effectieve participatie bereiken op alle niveaus van besluitvorming. Het streven naar gendergelijkheid maakt deel uit van dit vijfde doel.

Ongeveer 1 op de 15 volwassenen identificeert zich als lesbisch, homoseksueel of biseksueel. (www.movisie.nl/publicatie/feiten-cijfers-rij). Dezelfde bron meldt dat pesterijen en psychische problemen bij hen veel vaker voorkomen dan bij niet-LHBTI’s.

Op juridisch vlak zijn al stappen in de goede richting gezet zijn, maar discriminatie van en geweld tegen LHBTI’s komt nog steeds te veel voor. Daar iets aan doen, is een kwestie van lange adem. Maar we kunnen om te beginnen dit punt onder de aandacht van de Veldhovenaren brengen.

Daarom vragen wij u de regenboogvlag aan te schaffen en deze in ieder geval op geëigende tijdstippen (zoals op de Coming Out Dag) te hijsen. De eerste keer vergezeld van een bericht op de gemeentepagina en de gemeentelijke site. Zo laten we de gemeenschap merken dat we ons verzetten tegen discriminatie en geweld en ons bekommeren om het leed dat daardoor wordt veroorzaakt’, aldus de fractie