Sociaal Vangnet

Bij een sterke economie past een sterk vangnet voor wie daar niet vanzelfsprekend de vruchten van plukken. Belangrijk daarbij zijn: een begrijpelijke aanvraag, duidelijke procedures, duidelijke regels en alleen inzetten voor hen die het nodig hebben.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Een integrale arbeidsmarktbenadering en jobhunting.
  • Dat mensen werkervaring opdoen met behoud van uitkering.
  • Het inzetten van een ‘succesbonus’ bij duurzaam (minimaal 1 jaar) uitstromen uit de uitkering.
  • ‘Succesbonus’ inzetten voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde minimaal 2 jaar in dienst nemen.
  • Een deugdelijke schuldhulpverlening met zo kort mogelijke wachttijden.

Samengevat:

Bovenstaande praktijk stimuleert ondernemerschap: wees trots op de mensen die zich echt willen inzetten voor de maatschappij.