Plattelandsontwikkeling

Een vitale leef- en woonomgeving vereisen een zorgvuldige en weloverwogen (her)inrichting van de gebouwde omgeving. Het is goed om rekening te houden met de kleiner wordende huishoudens, waardoor de vraag naar nieuwe (eigen) woningen zal blijven bestaan.
Samen met betrokken inwoners en partners wil de PvdA-Veldhoven: