Mobiliteit

Eén van de drukste verkeersaders van Nederland ligt aan de stadsgrens (A2, Poot van Metz). Het aantal bomen (en dus ‘groene longen’) is sterk verminderd door de verbreding hiervan (N2). Inwoners zijn niet of te weinig bewust van eigen ‘vervuilend’ gedrag. Bovendien is driekwart van alle verplaatsingen korter dan 7,5 kilometer. De meeste mensen wonen, werken, sporten, winkelen en ontspannen binnen een straal van 20 kilometer. Een stevig ‘korte afstandenbeleid’ kan eraan bijdragen dat de burgers vaker fietsen, lopen of de bus pakken in plaats van hun auto. Dat is goed voor de gezondheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven: