Infrastructuur

Werken, leven, recreëren en samenkomen betekent verplaatsen. Bij voorkeur over veilige fiets- en wandelpaden, een andere keer met de auto. Steeds meer Veldhovenaren maken hierin een bewuste keuze. Dit ondersteunen we met een goede infrastructuur, die ook voor een goed werkklimaat van belang is. Op de Kempenbaan nadert de oplossing voor een jarenlang probleem. Maar er zijn meer maatregelen nodig.

Overigens vindt de PvdA de regiokeuze voor de Westparallel (N69) teleurstellend. We zullen er alles aan doen om de leefbaarheid in Veldhoven te blijven waarborgen. Anders heeft Veldhoven te veel nadelen van deze weg: zoals meer luchtvervuiling, meer verkeer en een hoop kosten.

Samen met partners wil de PvdA-Veldhoven:

Brede fietspaden, zeker de tweezijdige. Bij nieuwe wegen gaat het belang van de fietser vóór dat van de automobilist. Dit betekent meer ongelijkvloerse kruisingen, waar de fietser niet hoeft te stoppen. Als voorbeelden gelden de ongelijkvloerse kruisingen bij de Heemweg/Smelen/Heerbaan en de Hovenring. Ook de Kempenbaan moet vanuit deze visie worden uitgewerkt.
Dynamisch verkeersmanagement en actuele route-informatie introduceren om optimale doorstroming op het hoofdwegennet te bereiken, maar zonder overschrijding van milieugrenzen.
Op diverse plaatsen in een ring om Veldhoven dienen metingen de gesteldheid van de lucht weer te geven via hoogwaardige, duidelijk zichtbare techniek (via billboards).
Duidelijke en veilige routes voor bevoorradend verkeer aanwijzen: Doorgaand vrachtverkeer en transport van gevaarlijke stoffen buiten de woongebieden houden.
De Kempenbaan is een belangrijk project voor de Veldhovense infrastructuur. We zijn voorstander van meer ongelijkvloerse kruisingen, waardoor ook de doorstroming gewaarborgd is. Dit had ook toegepast moeten worden op de Kempenbaan.

Samengevat:
Samengevat: Deze punten bevorderen de juiste keuzes bij nieuwe plannen. Dit kost op korte termijn extra geld, maar voorkomt grote onvoorziene investeringen in de toekomst.