Brainport En De Regio

Brainport is een belangrijke economische factor, in Nederland en daarbuiten. Daarbij is bereikbaarheid in de driehoek Leuven-Aachen-Eindhoven van groot belang. Ook is een positief vestigingsklimaat nodig, al vinden we het onnodig om expats in alles te faciliteren (en te subsidiëren). Over een goed kunst- en cultuurklimaat is de afgelopen jaren veel gesproken. Voor ons staat voorop dat kunst en cultuur bereikbaar blijven voor iedereen. Voorzieningen in de regio Brainport moeten laagdrempelig blijven. Ook dat past binnen culturele diversiteit.