Over…

Op deze pagina:

 


Het afdelingsbestuur

Het bestuur onderhoudt de contacten met de leden in Veldhoven en met de PvdA landelijk en regionaal. Enkele keren per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering, waarvoor elk lid onderwerpen kan aandragen. Deze vergaderingen zijn meestal gekoppeld aan een politiek café. Op die avonden, waar ook niet-leden welkom zijn, bespreken wij een actueel onderwerp.

Een politieke partij als de PvdA (en de meeste andere) bestaat uit leden met een meer dan gemiddelde belangstelling voor de politiek. In Veldhoven hebben we niet meer dan een kleine zeventig leden. Jammer, dat zouden er (veel) meer moeten zijn.

Hoe dan ook, leden vormen in een plaats of regio samen een afdeling. Op de algemene ledenvergaderingen nemen zij belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma en over de samenstelling van de kandidatenlijst bij gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur is – ook financieel – verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Het houdt zich niet bezig met politieke zaken. Daar is de fractie voor.

Hier treft u onze bestuursleden aan.

top

Fractie

De PvdA-fractie bestaat uit raadslid Jeroen Rooijakkers (fractievoorzitter), de Fractieondersteuner (Oordeelsvormende Raadsvergaderingen) en Adviseur vanuit het afdelingsbestuur. Zij vergaderen in principe iedere dinsdag vanaf 19.30 uur. In ieder geval zijn er géén bijeenkomsten van eind juli tot begin september (zomervakantie) en op de dinsdagen dat er raadsvergaderingen of commissievergaderingen zijn.

We komen bij elkaar in het Fractiehuis (in het gemeentehuis). Wie hier bij wil zijn, is van harte welkom (druk op de knop ‘PvdA’ op het bellentableau van het Fractiehuis, bij de ingang van de parkeergarage (lift) aan de kant van de bibliotheek). Meldt het vooraf wel even bij Jeroen Rooijakkers (jeroen@pvda-veldhoven.nl). Ook als je iets met de fractie wilt bespreken, is het handig met hem contact op te nemen.

 

Hier treft u onze fractieleden aan.

top

Fractieondersteuner (Oordeelsvormende Raadsvergaderingen)

Ter ondersteuning van de raadsleden zijn in de commissievergaderingen drie PvdA-leden actief. Fractieondersteuners zitten ook aan de Raadstafel tijdens vergaderingen, de oordeelsvormende raadsvergadering. Zij praten mee, denken mee en brengen standpunten in. Besluitvorming vindt plaats door de Raadsleden in de raadsvergadering. Onze fractiespecialisten zijn:

  • Wim Meijberg, fractiespecialist sociaal domein;
  • Christina Goossens Ruhr, fractiespecialist financiën en zorg;
  • Johan de Haas, fractiespecialist omgevingszaken.

Hier treft u onze fractieleden aan.

top

Steunfractieleden

De steunfractieleden helpen de fractie met inhoudelijke dossiers. Zij ondersteunen bij voorbereiding en werken zaken uit. Ze denken mee over standpunten en dragen bij aan acties, debat in de wijk etc.. Onze steunfractieleden zijn:

  • Lenny van de Ven
  • Elena van Hout

Hier treft u onze fractieleden aan.

top

Ombudsteam

  Het Ombudsteam van de PvdA-Veldhoven probeert inwoners te helpen die tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Het doel van het team is om burgers verder te helpen in de aanpak van hun problemen waarin zij zelf zijn vastgelopen of waar zij geen raad mee weten. Omdat de leden van het ombudsteam goed op de hoogte zijn van regelgeving en specifieke lokale situaties, zijn zij vaak in staat om problemen snel op te lossen.