Culturele Talentkeuken helpt op weg naar integreren

Culturele Talentkeuken helpt op weg naar integreren.

 

Hangama Manawi, lid van de Veldhovense ambtenarenbrigade, kookt graag en vindt het fijn om dit met anderen te delen. Maar voor deze Afghaanse van geboorte heeft het ook een heel sociale kant. Meedoen aan activiteiten en mensen ontmoeten ziet zij als eerste stap op weg naar een goede integratie in de gemeente Veldhoven en ook als opstap naar betaald werk voor wie in de bijstand zit.

 

Die overwegingen mondden uit in de Culturele Talentkeuken. Die draait tot eind juni in D’n Burgemister, vlak naast haar werkplek. In de professionele horecakeuken koken op maandagochtend zeven dames, afkomstig uit verschillende culturen en onder aansturing van bode Hangama. Iedere maandag vanaf 12.00 uur serveren zij tegen de kostprijs van € 7,50 (exclusief consumpties) een heerlijke lunch. Veel collega’s van Hangama en gemeentebestuurders kunnen dit inmiddels beamen. Uw verslaggever trouwens ook. Hij gaf bovendien namens de Veldhovense PvdA-fractie een welverdiend ‘GROOT COMPLIMENT aan de initiatiefneemster.

Wil je zeker zijn of de keuken op de dag van je keuze open is, kijk dan op https://www.burgemister.nl/reserveren/ Op deze site of telefoon 040 2541475 kun je ook reserveren. Graag zelfs.

 

Schuldhulpverlening in Veldhoven wordt geactualiseerd!

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht gemeenten onder meer te zorgen voor een plan dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening.De doelstelling van zo’n beleidsnota is het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van vooral kwetsbare burgers. Het resultaat is dat zij zoveel kunnen participeren binnen de samenleving van de gemeente Veldhoven. Wat nog meer, vraagt de PvdA te Veldhoven zich af!

Door met partners in schuldhulpverlening in gesprek te gaan, kan de Raad zien en voelen wat in mooi Veldhoven leeft. Het zal hartstikke goed zijn dat een van de partners een ervaringsdeskundige is, stelde PvdA in de raadsvergadering van 2 april. Luisterend naar haar/zijn verhaal besef je dan beter invoelen hoe het is om in de schuldhulpverlening te zitten en wat nodig is om eruit te komen. De Wethouder heeft toegezegd dat dit gebeurd.

Door de PvdA ingebrachte punten in het Coalitieakkoord 2018-2022 staat bij schuldhulpverlening “Mobility Mentoring*” en “Quiet-Community*”  Deze worden in de nota meegenomen. De PvdA fractie Veldhoven is blij en trots dat dit gebeurt.  Het zijn namelijk punten uit ons verkiezingsprogramma. Onze gemaakte afspraken met u als kiezers voor een sociale democratie worden ingelost!

 

Dit ook naast de binnengehaalde motie “Steenbreek”*  en motie “Statiegeld op fles en blik* ”. De trein rijdt.

Voor Mobility Mentoring* lees:

https://www.trots-op-je-vak.nl/mobility-mentoring-helpt-  klanten-in-armoede-uit-het-drijfzand/

Voor Quiet-Community*  lees:

https://www.google.com/search?q=quiet+community&rlz=1C1GCEV_en&oq=quiet+communi&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.20399j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Voor “Steenbreek”* lees:

https://veldhoven.pvda.nl/nieuws/raad-steunt-pvda-motie-om-tuinen-te-vergroenen/

en motie “Inname van PET-flessen lees:

https://veldhoven.pvda.nl/nieuws/statiegeld-op-fles-en-blik/

 

Wim Meijberg

DE ERIKANT: SPIL IN SAMEN IN DE WIJK

Stichting Wijkbelangen Heikant nam zaterdag 6 april wijkcentrum De Erikant formeel in gebruik. SWH had voor de officiële openingshandeling burgemeester Marcel Delhez uitgenodigd De PvdA Veldhoven was er ook bij.

De SWH wil onder andere het samen optrekken in de wijk, de sociale cohesie, bevorderen. Dat was dan ook een belangrijke drijfveer om aan de slag te voor dit nieuwe wijkcentrum. Maar het moet daarnaast een thuis bieden aan eenzame ouderen, werklozen en jongeren…. Een thuis dus voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor onder het genot van een kopje koffie/thee. Het Bestuur van De Erikant is er terecht trots op dat dit gebouw met heel veel hulp van vrijwilligers is opgeknapt en weer nieuw leven is ingeblazen

De PvdA Veldhoven ondersteunt dit geweldige initiatief van harte. Sociale cohesie in de wijk… het staat niet voor niets met zoveel woorden in ons coalitieakkoord geschreven!

Wim Meijberg

Voor pracht woonakkoord moet nog veel in de stijgers…

Voor pracht woonakkoord moet
nog veel in de stijgers…

Om de woningnood aan te pakken, staken ministerie, provincie en Stedelijk Gebied Eindhoven de koppen bij elkaar. Dinsdag 2 april werd hun ‘deal’ in de Raad van Veldhoven besproken. De PvdA-fractie was benieuwd naar de perspectieven van het akkoord voor Veldhoven. Want het is bedroevend gesteld met de huurmarkt voor woningzoekenden, expats, arbeidsmigranten.

Op FaceBook van woonzoeksite Wooniezie komt een bak woonellende voorbij. Droevige posts over hoe dat jonge mensen soms in de problemen brengt. Zoals de Veldhovense jongeman, die met zijn familie al ‘eeuwen’ naar passende woonruimte speurt. Onlangs stond op Wooniezie weer eens ‘n woning in Veldhoven te huur. Daar kwamen… 1500 (!) reacties op. Okay. Zo’n ongelooflijk aantal allen al illustreert hoe groot de problemen op dit moment zijn. Het illustreert ook hoe dwingend de noodzaak was dat overheden de handen in elkaar sloegen.
‘Onze fractie vindt het een prima plan’, aldus raadslid Hofmeester. Met ferme afspraken om de woningbouw te versnellen… om voor voldoende betaalbaar aanbod te zorgen en om excessen aan te pakken. Het gaat om 27.000 woningen tot 2024, waarvan meer in het middensegment en binnenkort nog 1.000 tijdelijke woningen. Tiny houses bijvoorbeeld,met voldoende kwaliteit om langer dan 10 jaar te kunnen bewonen. En het roept een halt aan onzinnige huurverhogingen in het middensegment.’

‘Er zijn concreet uitgewerkte maatregelen voor Eindhoven, maar voor Veldhoven blijven die vooralsnog vooral beperkt tot intenties. Het meest concreet is: kijken welke projecten bruikbaar zijn om de bouw te versnellen en wat nodig is om die te kunnen starten.
Jammer dat het woord sociale huur maar één keer wordt genoemd en afspraken daarover ontbreken. Mét het ministerie bekijkt Veldhoven wel de knelpunten in de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen en hoe die knelpunten weg te nemen. De PvdA is blij dat er met de corporaties in een actieplan sociale huurwoningen gezocht wordt naar zo veel mogelijk locaties en naar instrumenten om op grond van derden te bouwen.

Malafide verhuurders
‘Er is geen prioriteit om huisjesmelkers te belemmeren, bijvoorbeeld door verplichte zelfbewoning. Er zijn namelijk geen signalen over problematische vormen daarvan. Wel is er beleid rond midden huur in ontwikkeling, met aandacht voor voldoende toevoeging van vrije sector huurwoningen in het middensegment. Als PvdA pleiten we voor regionale en beleidsmatige aandacht voor malafide verhuurders en het tegengaan van huisjesmelkers.’
En de kernvragen: hoeveel woningen mag Veldhoven meer bouwen? Vooralsnog is de ambitie om de productie de komende jaren te verdubbelen van 200 naar 400 per jaar. De actuele stand van zaken over inbreidingslocaties is dat de komende weken wordt bekeken welke projecten hiervoor in aanmerking komen.’
‘De PvdA kijkt vooral naar mogelijkheden en kansen. Wij gaan voor snellere aanwas van woningen in Zilverackers, voor inbreiding waar mogelijk én voor meer tijdelijke woningen. Zodat snel duidelijk wordt waar de Veldhovense woningzoekenden nu echt aan toe zijn!’

OERLE IS WEER SCHONER

OERLE IS WEER SCHONER
Met de helpende handjes van de leerlingen van basisschool St Jan Baptist is Oers sinds 22 maart weer een stukje schoner. Vanaf 9 uur die morgen gingen de jongens en meisjes in zeldzaam mooi weer de straat op, speurend naar weggegooid plastic. Dat was niet moeilijk… Drie uur later lag een heuse afvalberg op het grasveld bij de school.
Dré Jonkers, voorzitter van mede-initiatiefnemer Dorpsvereniging Oerle, bedankte en feliciteerde leerlingen en begeleiders. Er was een kleinigheid voor alle kinderen en een prijsje voor de leerling die tevoren al wist hoe hoog de afvalberg (ongeveer) zou worden. Namens de PvdA-Veldhoven vertelde raadslid Frans Hofmeester de jongens en meisjes hoe goed heel Veldhoven het vindt dat er zulke initiatieven zijn. Daarom kregen school en dorpsvereniging een Groot Compliment.

Om Oerle schoon te houden, zullen we met z’n allen plastic rommel mee naar huis moeten nemen in plaats van het opruimen (alleen) aan kinderen over te laten.

College-antwoord brief ‘acceptatie van elk mens’

College-antwoord brief

‘acceptatie van elk mens’

 

In uw brief van 31 januari 2019 vraagt u aan ons college om de regenboogvlag aan te schaffen en deze op de bepaalde momenten, zoals Coming Out Day, te hijsen. Uw reden hiervoor is dat u vindt dat de gemeente aan de inwoners van Veldhoven moet laten weten’ dat de gemeente zich verzet tegen discriminatie en geweld en zich bekommert om het leed dat daardoor wordt veroorzaakt’, U vraagt vooral aandacht voor het streven naar gendergelijkheid.

Uiteraard vinden we, met u, dat discriminatie en geweld tegen de LBHTI voorkomen en tegengegaan moet worden. De gemeente zet zich hier al voor in door:

– Bij het Bureau Sociale Raadslieden en de gemeentebalie is een antidiscriminatie-meldpunt. Bij dit meldpunt worden de klachten, waaronder klachten over genderneutraliteit, geregistreerd en ter afhandeling doorgestuurd naar Lumens in de Buurt

– Reguliere subsidiering van het COC Eindhoven ten behoeve van de inwoners van de gemeente Veldhoven. Deze inzet bestaat uit onder meer het geven van voorlichting op het Sondervick College en individuele ondersteuning van LHBTI inwoners van Veldhoven.

In uw brief verwijst u naar de Global Goals for Sustainable Development (Goal 5). In een raadsinformatienota (juli 2OI7) is aandacht besteed aan deze Sustainable Global Goals, Daarin is de inzet vooral gericht op Duurzaamheid & Milieu, Smart City en Armoedebestrijding. Ondanks dat de inzet van de gemeente niet speciaal gericht is op gendergelijkheid (Goal 5) zijn we blij met uw vraag. Wij hebben de Regenboogvlag daarom inmiddels aangeschaft en zullen deze vlag voortaan op de dag van de Gay Parade in Amsterdam en tijdens Coming Out Day op 11 oktober 2019 bij het gemeentehuis hijsen.

Wij zijn er voor het Kind

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen, is straks meetellen. Met dit motto pakt Stichting Leergeld armoede vooruitstrevend aan. De PvdA regiowerkgroep Alle kansen voor de jeugd wilde daar meer over weten. Met de kennis en ervaring van Leergeld is in de zes gemeenten van de afdeling allicht meer te bereiken om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen te voorkomen.

Dus toog de werkgroep op de eerste dag van maart naar De Parasol in Veldhoven, het hoofdkwartier van één van de ruim honderd lokale stichtingen in Nederland. Het tiental besprak acties en wensen met Frans Heutinck, coördinator van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen die sinds mei 2006 opereert. Frans zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en voor de werkzaamheden van de inter-mediairs, die zich onder meer inzetten voor huisbezoek. Het zijn allemaal vrijwilligers.

Leergeld wil kansen geven aan kinderen tussen 4 en 18 jaar door ze deel te laten nemen aan binnen– en buitenschoolse activiteiten. ‘Het gaat ons niet om waarop kinderen recht hebben, maar om wat ze nodig hebben’, zegt Frans. ‘Dus gaan we voor maatwerk. Dat doen we principieel in natura. Geld zou ook aan andere dingen kunnen worden besteed in plaats van aan de kinderen!’

‘Zo kan een grote groep van 250 kinderen, nadat het schoolzwemmen werd afgeschaft, het zwemdiploma A en B halen. Dankzij de medewerking van de vrijwilligers van zwemvereniging Njord konden de kosten daarvoor laag worden gehouden. Maar ook andere sportieve activiteiten zijn in beeld: gratis toegang tot de bibliotheek of eens per jaar naar een culturele voorstelling in de Schalm.’

‘We opereren los van regeltjes en zijn dan ook geen uitvoeringsorgaan van de gemeente. Bij de intake luisteren de intermediairs eerst goed naar de aanvragers om een beeld te krijgen van de problemen en zo de eerste blokkades weg te kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door alvast een rekening te voldoen die de hulpvrager niet kan betalen. Dan gaan we samen met de aanvrager zoeken en begeleiden naar de juiste oplossing of instantie. Positieve beloningen en stimulerende actie zouden daarbij een onderdeel kunnen zijn.’

‘Het huidige systeem van schuldhulpverlening, de manier van werken van incassobureaus, webwinkels, banken en ook zorgverzekeraars (30 % boete bij achterstand premiebetaling) werken averechts op het verkleinen van armoede en het oplossen van schulden. Zo komen mensen met schulden nooit van hun schulden af. Het is hard nodig hiervoor alternatieven te vinden.’

‘We zijn het hartgrondig eens met de kinderombudsvrouw. Elke gemeente moet gaan voor een kindgericht armoedebeleid, waarbij ze kinderen moeten betrekken. Wat de ouders ook uitgevreten hebben… we zijn er voor het kind.’

 

Wat is Stichting Leergeld?

Leergeld is de soort opvolger van Sint Vincentius, de rooms-katholieke liefdadigheidsvereniging uit de vorige eeuw. De eerste stichting ontstond 16 jaar geleden in Tilburg. Veldhoven & De Kempen heeft 930 kinderen uit 486 gezinnen onder haar hoede en heeft daarvoor een budget van ongeveer drie ton. Daarvan is 60 % afkomstig van de gemeenten en de rest van derden.

Ouders en verzorgers kunnen zich melden via info@leergeldveldhovendekempen.nl of via telefoonnummer 06 12 880601. De melding is vrijblijvend. Leergeld beoordeelt de gezin- en inkomenssituatie onder andere via huisbezoek.

Broodnodig: Veldhoven Aan Tafel

Boeiende bijeenkomsten zijn het, die van Veldhoven aan Tafel (VAT). Betrokken mensen en organisaties praten er over jeugdzorg, WMO, arbeidsparticipatie en andere onderwerpen binnen het sociaal domein. Zo kwam op de laatste vergadering in februari de route naar een nieuwe kadernota Schulddienstverlening van de gemeente Veldhoven aan bod. Een stafmedewerker minimabeleid hielp ons op weg. Het is goed om al vanaf de start mee te kunnen praten!

Het gesprek ging deze keer ook over rol, positie en bekendheid van de VAT bij de gemeenteraad, (professionele) instanties en bewoners. Als regelmatige bezoeker vertel ik daarom via deze website en onze andere sociale media meer over dit broodnodige fenomeen binnen onze gemeenschap. Als sociaal democraat wil ik zo bijdragen aan de bekendheid van VAT, aan de taken, de samenstelling en het deelnemen in deze brede participatieraad.

Veldhoven aan Tafel bespreekt eens in de drie maanden onderwerpen rond het sociaal domein, zoals de actuele veranderingen in de zorg. Doel is om de zorg en de voorzieningen beter af te stemmen op de behoeften van de Veldhovense inwoners. Dit doet de participatieraad door het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over wat zich binnen het sociaal domein afspeelt. Zo krijgt de gemeente achtergrondinformatie bij het ontwikkelen van een beleid dat aansluit op de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Dat doet de VAT door gemeente en inwoners met elkaar in gesprek te laten gaan en inwoners mee te laten doen in de maatschappij (‘burgerparticipatie’). Zo inspireren  en informeren de deelnemers elkaar.

‘Veldhoven aan Tafel’ bestaat uit een vaste kern met vertegenwoordigers van alle doelgroepen (jeugd, jongvolwassenen, ouderen, (arbeids-)gehandicapten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden) en inwoners. Die vaste kern kan worden aangevuld met ervaringsdeskundigen of professionals voor het geven van informatie of een toelichting.

Toehoorders zijn van harte welkom op de openbare vergaderingen. Je kunt, over geagendeerde punten, ook spreektijd aanvragen. Wil je met één of meer de vergadering bijwonen of inspreken? Geef dit dan via een e-mail door aan veldhovenaantafel@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Passie voor Onderwijs

Jos Bosch vertrok begin februari als rector/bestuurder van het Bladelse Pius X-College. In een veelheid van hartelijke speeches in zijn richting klonken de woorden door als ‘lol, energie en levenslust’.

Maar in meer dan één toespraak werd ook gewezen op zijn inzet voor de (Veldhovense) PvdA. Reden om deze onderwijsman in hart en nieren en ons gewaardeerde lid ook op deze plek in het zonnetje te zetten. De bezoekers kregen een heuse glossy mee: ‘de Jos’. Die gaat vooral over onderwijs: de hefboom naar sociale mobiliteit… dat die deuren opent die anders gesloten blijven en een mensenleven richting en betekenis geeft.

‘ Welkom terug, Jos!

Jos Bosch