Veldhoven leeft!

Behalve Cityfest waren er het afgelopen jaar veel andere leuke en bruisende evenementen. Met veel, ook nieuwe festijnen, is het ‘n geslaagd seizoen geworden. ’n Bruisend Veldhoven. Daar kunnen we trots op zijn.

Eén van de geslaagde evenementen is de Oranjemarkt. Die groeide de laatste jaren uit haar jasje op de locatie in Oerle. De nieuwe werd het centrum, Alleen daar is een dergelijk groot evenement te organiseren. De eerste editie op deze nieuwe plek werd een succes. Veel publiek en een geweldig aanbod van kraampjes en muziek.
Het Beach Event kwam dit jaar terug op het oude nest: het plein in d’ Ekker. Een prachtig evenement met sportieve activiteiten en ’n prima avondprogramma voor jong en oud. En met zo’n 6.000 bezoekers opnieuw een aanwinst voor Veldhoven.
Ook de kermissen zorgden voor veel mooie avonden en blijven een geweldig hoogtepunt in de evenementenkalender. Veel filmpjes en foto’s zetten Veldhoven weer ‘ns op de kaart Sommige Veldhovenaren kijken hier het hele jaar naar uit. Aandachtspunten blijven het beperken van de geluidsoverlast en goede samenwerking met lokale ondernemers. Dit soort signalen gaan mee naar volgende edities, zodat de kermissen leuk blijven voor iedereen.
Cityfest werd al bij de eerste editie een groot succes. Wat een geweldige doorstart kreeg Cult & Tumult dankzij een geweldige organisatie. En ook hier pakte de locatiekeuze, met het podium op het Meiveld, goed uit. Maar ook elders was het gezellig, zoals in het Burg. van Elsenpark, theater de Schalm, de Muziekschool en Museum ’t Oude Slot.
Tot slot de afsluiter van het jaar: Veldhoven on Ice. Gelukkig nog iets om naar uit te kijken. Opnieuw een festijn om trots op te zijn, trots op de organisatie en trots op de inzet van alle vrijwilligers die dit jaarlijks weer mogelijk maken.

We hebben dus een mooi seizoen achter de rug. Maar evaluatie van elk evenement blijft nodig. Hoe staat het met overlast gevende effecten… is de veiligheid in order, enzovoorts. Want het moet voor iedereen leuk blijven. Voor omwonenden, deelnemers én organisatoren.
Intussen kijken we alweer vooruit naar het nieuwe seizoen. Ik heb er nu alweer zin in.

Jeroen Rooijakkers, wethouder recreatie en toerisme

 

Has Verouden, bestuursvoorzitter van City Fest, was verrast en blij met het eerste ‘Groot Compliment’ van de Veldhovense PvdA voor de inspanningen van zijn club.

Corry… een herinnering van verbinding en liefde

n ‘Paar weken geleden nog maar schreef Corry (Duquesnoy), de liefde van onze fractieleider Wim Meijberg, ’n artikeltje voor onze sociale media. En natuurlijk ging dat over haar betrokkenheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En ze had nog zoveel andere ideeën die ze met ons en de lezers wilden delen.

Maar het mocht niet zo zijn. Eind juli, op vakantie op het Iberisch schiereiland voelde, Corry zich steeds beroerder. Wim racete terug naar Veldhoven om 12 uur na thuiskomst te horen dat zijn lief ongeneeslijk ziek was.
Binnen enkele weken verdween de toekomst van een wilskrachtige, levenslustige vrouw en Wims anker en fundament achter de horizon. Op zondag 23 september, in de laatste minuten van haar 58ste verjaardag, voegde Corry, zoals Wim dat zegt, ‘met haar mooie sopraan bij het engelenkoor’.
Donderdag 27 september keken we in De Schalm terug op haar leven, maar vooral vooruit naar de liefde die bond en binden zal. Een volle schouwburgzaal volgde ontroerd hoe Corry voor even weer tot leven kwam.

Statiegeld op fles en blik

De Veldhovense gemeenteraad stelde zich 4 september unaniem achter de
PvdA-motie die aandacht vroeg voor het hardnekkige en wereldwijde
probleem van zwerfafval. Dit gebeurt door zich aan te sluiten bij de
Statiegeldalliantie. Zwerfafval bedreigt wereldwijd milieu, dieren en mensen.

Behalve ruim 320 gemeenten pleiten via de alliantie consumenten- en
milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven uit Nederland
en België voor uitbreiding van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.
Er is becijferd dat statiegeld 70%-90% minder zwerfafval in de vorm van
PET-flessen en blikjes oplevert.
Het in augustus 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden rapport 'Kosten en
effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ maakt duidelijk dat
statiegeld een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van in zee
geraakt zwerfafval en plastic. Een brede steun vanuit het land maakt dat de
Tweede Kamer daar (eindelijk) een besluit over neemt.
Onder meer Denemarken, Duitsland en Noorwegen kennen al het
statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes. Daardoor kwamen die daar
al veel minder in het zwerfafval terecht.
Het systeem zorgt eveneens voor een hogere kwaliteit teruggehaald
restafval en dus een hogere recycling opbrengst. Meer recycling maakt de
grote ambities op het gebied van circulaire economie beter mogelijk. En door
efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder C02 uitgestoten en minder
afval verbrand. Tenslotte leidt vermindering van zwerfafval voor de
gemeente tot lagere kosten in opruimen;
Meer informatie op statiegeldalliantie.org

Werk vinden voor statushouders

Bij  IamNL op De Run in Veldhoven werken sinds november vorig jaar statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) die aan de slag willen bij bedrijven in de buurt. En successen zijn er al. Van de 70 personen (die samen het bedrijf runnen) kwamen er 24 (38%) aan een baan. Dit is ver boven het landelijk gemiddelde.De sociale onderneming wordt gefinancierd via een Social Impact Loan. Het eerste project gebeurt  in samenwerking met de Gemeente Veldhoven. Met z’n 20-en was de PvdA-afdeling er 20 september te gast. 
Taal is verreweg de belangrijkste succesfactor om aan de slag te komen. Daar worden dan ook vele uren aan besteed, onder leiding van de taalvirtuozen van Regina Coeli, beter bekend als de Nonnen van Vught. Ze ontwikkelden een speciaal programma waarin  het vooral gaat om  ‘leren door doen’. Statushouders leren dus behalve basis-Nederlands vooral die taal die ze tijdens hun werk nodig hebben. Belangrijk voor het slagen is ook een actieve ‘mindset’: actief tegen de dingen aankijken. Gemotiveerd en actief blijven is voor vrijwel iedereen een uitdaging. IamNL gebruikt daarom de zogeheten Jump Movement methode. In een eerder project, waarin 7500 vrouwen meededen op weg naar economische zelfstandigheid, werd met deze methode een resultaat van 25% succesvolle plaatsingen gehaald. ‘Hoewel asielzoekers nieuw zijn in Nederland, hebben ze wel degelijk relevante kennis en kunde’, zegt Ineke Hurkmans, die het bedrijf met Marc de Jong Luneau opzette. ‘We maken die expertise inzichtelijk en tastbaar via stages, werk-ervaringsplekken en toetsen. Waar nodig haken we commerciële trainers en opleiders aan op basis van de ondernemersvraag. Zo staat er altijd  een geschikte kandidaat klaar om aan de slag te gaan.’

Eindafrekening campagne PvdA Regio Eindhoven

Door: Robert Tops (penningmeester PvdA regio Eindhoven)

Zoals afgesproken verantwoorden we in dit artikel, openbaar, onze inkomsten en uitgaven in het kader van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan zien waar het campagnegeld vandaan komt en waar het geld aan wordt uitgegeven.

Afgelopen zaterdag heeft het afdelingsbestuur kennisgenomen van de actuele stand van zaken van de financiën van de afdeling regio Eindhoven. Een mooi moment dus om de eindafrekening van de campagne te publiceren.

Inkomsten campagne

De inkomsten van de campagnekas worden door 2 bronnen gevuld; de bijdrage vanuit de landelijke PvdA en de bijdrage van de lokale wethouders en raadsleden.

Bijdrage landelijke PvdA

De afgelopen jaren hebben we jaarlijks steeds een bijdrage ontvangen vanuit onze landelijke vereniging om onder andere de uitgaven van de campagne en andere publicitaire en ledenbindingsactiviteiten te dekken, zo’n 8 euro per lid.

Vanaf vorig jaar, is deze regeling aangepast. Dit komt door de teruggang van de algemene financiën van de landelijke verenging. Immers betekent minder Kamerleden, ook minder inkomsten. Uiteraard wordt de landelijke kas ook gevuld door de contributie van PvdA-leden.

Bijdrage lokale raadsleden en wethouders

Iedereen die een politiek salaris verdient bij de PvdA, draagt bij. Daar bestaat een regeling voor. Deze is voorgeschreven door het Centrum voor Lokaal Bestuur, het ondersteuningsinstituut voor politiek actieve leden. Iedere politieke ambtsdrager, draagt dus bij. Volgens deze regeling (meer weten klik hier) wordt 2,5% van het politieke salaris afgedragen. Dat is voor een Raadslid in een kleine gemeente enkele tientjes per maand en voor wethouders en Raadsleden in grotere gemeentes, een veelvoud daarvan.

In het totaal ontvingen we als bijdrage vanuit politieke ambtsdragers zo’n € 10.000,- per jaar. Deels worden deze inkomsten gebruikt voor de reguliere activiteiten van de afdeling, bijvoorbeeld het Seniorenbulletin en de ledenvergaderingen, deels voor de campagne. Daarnaast sparen enkele fracties in ons werkgebied vrijwillig meer vanuit het politieke salaris ten behoeve van de campagne.

De Algemene Ledenvergadering heeft met het vaststellen van de begroting voor de campagne van de Gemeenteraad een budgetplafond beschikbaar gesteld van € 20.000,- voor de gehele regio. De fracties in Eindhoven, Veldhoven en Best hebben daarnaast extra gespaard. Hieronder het overzicht van budgetplafonds, extra sparen en de besteding van de middelen (realisatie).

Besteding van middelen

In de campagne van de PvdA zijn er uitgaven gedaan aan drukkosten (flyers en posters), advertenties in huis-aan-huisbladen, verkiezingsprogramma’s et cetera, totaal ongeveer 64% van alle uitgaven. Ook hebben we een aantal ludieke acties gevoerd, bijvoorbeeld het schoonspuiten van de stoep in Best, waardoor het logo zichtbaar werd. 26% van de uitgaven werd besteed aan dat type acties. Traditioneel zijn er ook weer rozen uitgedeeld (5%) en zijn er diverse debatten bezocht en kleine deur-aan-deur acties gevoerd en nog een aantal overige kleine zaken (5%). Tezamen maakt dat de besteding.

Hieronder een overzicht van de verschillende uitgaven

   InkomstenUitgaven
GemeenteLeden-aantal 1.12.17 Percentage van alle ledenBedrag uit de verkiezingskasBedrag uit extra sparenTotaal beschikbaarRealisatie
Best234,02%€ 804€ 6.000.€ 6.804€ 3.588,22
Eindhoven37565,56%€ 13.112€ 13.000€ 26.112€ 14.719,04
Nuenen559,62%€ 1.923€ 1.923€ 1.970,59
Son en Breugel295,07%€ 1.014€ 1.014€ 1.289,62
Veldhoven5810,14%€ 2.028€ 1.500.€ 3.528€ 3.620,54
Waalre325,59%€ 1.119€ 1.119€ 422,04
Totaal572€ 20.000,00€ 20.500€ 40.500€ 26.370,01

 

  • cijfers hierboven zijn uiteraard conceptcijfers, de definitieve afrekening volgt bij het opstellen van de Jaarrekening 2018 door de Algemene Ledenvergadering van de PvdA regio Eindhoven.

 

Conclusie

De campagneuitgaven zijn minder dan de beschikbare budgetplafonds. Daarmee hebben we binnen afdeling Regio Eindhoven een campagne gedraaid die past bij deze tijd: sober, maar niet somber!

Conform de afspraken met de Algemene Ledenvergadering, zullen we de overgebleven budgetten wederom storten in onze verkiezingsreserve, beschikbaar voor de komende jaren.

Mochten er vragen zijn, laat het de penningmeester en/of de voorzitter weten.
We beantwoorden ze graag!

Met vriendelijke groet,

 

Robert Tops
Penningmeester PvdA Regio Eindhoven

 

Omstreden plan voor loondispensatie Arbeidsgehandicapten is van tafel

In het regeerakkoord nam staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken (VVD) de mogelijkheid op voor loondispensatie. Daarmee krijgen werkgevers de mogelijkheid om werknemers met een arbeidshandicap minder dan het minimumloon te betalen. Dit betekent dat werknemers hun uitkering altijd moeten aanvullen met een uitkering en nooit een volwaardig medewerker zijn binnen een bedrijf. Zo kunnen ze, anders dan reguliere medewerkers, geen pensioen opbouwen of genieten van voordelen zoals een cao loon dat geldt bij hun bedrijf.
Onder druk van werkgevers, maatschappelijke organisaties en met steun van de PvdA is een lobby gestart tegen de plannen die met name deze zwakkeren in onze maatschappij treffen. Met succes! Het kabinet beraadt zich op nieuwe, minder complexe plannen. Laten we hopen dat het ook gunstig is voor de arbeidsgehandicapte. Het is niet te verkopen om te bezuinigen over de rug van wie toch al een zwakkere positie in de maatschappij hebben.
Corry Duquesnoy

Wethouder én docent

Bij mijn jarenlange werkzaamheden bij Fontys kwam in mei een tweede baan bij: wethouder in Veldhoven. De combinatie is leuk en leerzaam, maar vooral van toegevoegde waarde voor beide ‘partijen’.

Na 100 dagen kan de eerste balans worden opgemaakt. De combinatie is leuk, boeiend en soms ook druk. Als wethouder ben je veel aan het vergaderen en overleggen. Dit gebeurt intern met collega’s en extern met organisaties en bedrijven. Je moet veel stukken lezen, beoordelen en je mening vormen. En het gaat over geld, veel geld dat u en ik beschikbaar hebben gesteld Daar moet je voorzichtig mee omspringen, want het is niet uit te leggen dat dit wordt ingezet voor risicovolle projecten of bijvoorbeeld beleggingen. Nee, het moet ten goede komen aan ons allemaal. Betere voorzieningen, goed onderhouden wegen en openbare ruimte, aandacht voor het milieu en sociale zekerheden.

Als docent bij Fontys gaat het om kennisoverdracht. Studenten enthousiasmeren en het door ontwikkelen van het lesmateriaal. Het gaat om gastsprekers, maar ook de kwaliteit van het onderwijs. Onderzoek is belangrijk en afstudeerders moeten klaar zijn en voldoende bagage hebben om de arbeidsmarkt op te gaan. Je moet op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je vakgebied en de opleiding waarin je lesgeeft. In mijn geval de financiële dienstverlening. En dat alles doe je in teamverband. Samenwerken is essentieel.

De combinatie van beide functies is bijzonder. Als wethouder gaat het wat meer om visies, besluiten en risico’s inschatten. Sturing geven aan een organisatie is anders dan sturing geven aan een groep studenten. Maar toch zijn er veel parallellen.

In beide functies moet je regelmatig spreken voor grote groepen. Je moet je woordje klaar hebben en kritische vragen kunnen beantwoorden. Dossierkennis is dus uitermate belangrijk. Dat geldt zowel voor de te verdedigen stukken als wethouder als van het vakgebied waarin je lesgeeft. Een gedegen voorbereiding vereist aandacht. Inschattingsvermogen speelt een belangrijke rol. Waar zal de kritiek zich op richten? Een olifantshuid is nodig om alle bezwaren en soms ook negatieve berichten te kunnen weerstaan. En je moet ook zelf feedback (kunnen) geven. Maar ook doorzettingsvermogen en daadkracht zijn aspecten die beide functies vereisen.

Kortom, er is wel degelijk veel overlap. Veel sociale vaardigheden, maar ook communicatieve vaardigheden en inhoudelijke kennis is bij beide nodig. Dat maakt de combinatie iets makkelijker. En ik hoop daar voorlopig nog mee door te kunnen gaan. Tot op heden is er maar één nadeel. Hoe krijg je elke week de agenda’s goed op elkaar afgestemd?

 

Jeroen Rooijakkers

 

 

Ruim 150 geïnteresseerden uit de regio…

…. kwamen zaterdag 25 augustus bij elkaar in Knegsel. Zij vormden het aandachtige gehoor
van sprekers over de ontwikkelingen van Eindhoven Airport (EA). Zo becommentarieerde
Wim Scheffers (BVM2) de in juli door het ministerie van I&W en Defensie aangekondigde
proefcasus. Daarin willen zij “samen met provincie, Eindhoven, randgemeenten en het
vliegveld” (innovatieve) maatregelen verkennen voor een duurzame ontwikkeling van EA in
een gezonde leefomgeving.
BVM2 is daar terughoudend positief over. Terughoudend, omdat het vertrouwen in het
verleden te vaak is geschonden is en toezeggingen niet zijn nagekomen. Positief aan het
document zijn erkenning van de kwaliteit van leefomgeving en participatie en dat mogelijke
(beperkte) groei geen uitgangspunt is.
BVM2 stelt een meetbare en merkbare afname van de hinder vanaf 2018 als voorwaarde
voor verdere ontwikkeling van EA. Het Beraad wil, zoals de regeringsverklaring dat ook zegt:
de blik op hinder in plaats van op vliegbewegingen, groei alleen door slimmer en schoner en
milieuwinst 50-50% delen tussen hinderafname en ontwikkelruimte. Ook wil BVM2
onderzoek naar de mogelijkheden van hinderbeperking alsnog met spoed uitvoeren, als start
van de Proefcasus.

De vele geïnteresseerden uit de regio

 

Scheffers wil ook aandacht voor bijkomende effecten zoals het terugdringen van
uitwaaiering parkeeroverlast omringende wijken en geen extra kosten voor omwonenden
via parkeervergunningen. Daarnaast meer aandacht voor trein en OV en het fiscaal belasten
van het vliegverkeer en sturen op zakelijk vliegverkeer ten behoeve van de ontwikkeling van
regio in plaats van vakantieverkeer en pretvluchten. ‘ Dat is ons minimale eisenpakket en…
het is alles of niet’, besloot Scheffers. Meer gedetailleerde informatie op www.bvm2.nl.
Na de pauze sprak zelfstandig econoom Walter Manshanden. Ik was toen al op weg naar
andere verplichtingen. Over zijn kosten-batenanalyse van de economische gevolgen van de
groei van het vliegveld schreef Hans Vermeeren in het Eindhovens Dagblad van 27 augustus.

Als ik in de Raad zou zitten…

Combinatie Jeugdzorg en de Veldhovense PvdA spraken in de vakantieperiode met elkaar over ‘samen sterk voor de jeugd’. Het werkbezoek inspireerde één van de acht deelnemers tot de ontboezeming hieronder. Die vat tegelijk prima samen van wat we bespraken.

Als ik in de Raad zou zitten? Dan zou ik me inspannen om ook kwetsbare kinderen en jongeren en hun gezinnen mee te laten doen in onze samenleving! Ik zou stimuleren dat de ondersteuning verbetert door de zorg meer integraal en effectiever aan te pakken. Niet in hokjes denken, maar uitgaan van de echte vraag… En die komt uit zorg en onderwijs, uit wonen, werk, financiën, et cetera. Ook zou ik de deskundigheid van onze burgers zelf benutten en combineren met de vakkennis van specialisten op de diverse terreinen!

En er vervolgens voor zorgen dat die hulp en ondersteuning gegeven wordt die echt nodig is, in de juiste volgorde en prioriteit. Dus: zo snel en zo goed als mogelijk en niet meer en langer dan noodzakelijk! Mét anderen zou ik proberen dat het aanbod van specialistische jeugdzorg voor kwetsbare gezinnen en kinderen blijft bestaan en niet in een algemene bezuinigingsdrift het loodje legt.

Onnodige lastendruk en kostenstijging zou ik willen verminderen door als gemeente beter samen te werken met professionals vanuit een basis van vertrouwen!  Daarbij is onderscheid nodig in het ‘niveau’ van de hulp. Er zijn gezinnen en kinderen die goed te helpen zijn in de sociale basis en in de eerste lijn, maar ook gezinnen en kinderen die de expertise en het aanbod van de specialistische jeugdzorg nodig hebben, Met andere woorden: durven differentiëren.

Deze ontboezeming sluit goed aan bij de vorig jaar door de hele Raad aangenomen PvdA-motie over jeugdzorg. Daarin kreeg het college de opdracht beter en sterker in te zetten op vroeg signalering en preventie in samenwerking met betrokken zorgpartners. Daarnaast vraagt de Raad aandacht voor afstemming met verwijzers ten behoeve van optimale begeleiding van jeugdigen en hun omgeving krijgen. Bovendien kan afstemming onnodige opschaling naar gespecialiseerde zorg beperken en het maken van onnodige kosten voorkomen. Klik voor de volledige tekst van de motie op ….[Andrej, graag aanvullen…)