De sportdag van Severinus werd weer een groot feest

Blije gezichten

……..uitgelaten enthousiasme. De sportdag van Severinus werd weer een groot feest voor de kleine honderd deelnemers. Dat was alleen maar mogelijk dankzij een gedegen voorbereiding en de inzet van een grote groep begeleiders voor de 12 teams uit de diverse woonplekken van de stichting.  Behalve medewerkers en vrijwilligers van Severinus stak ook een PvdA-team op vrijdag 16 augustus, voor de tweede keer, de handen uit de mouwen.

 

 

Het PvdA-team (Peter Jonkers, Wim Meijberg, Frans Hofmeester staan v.l.n.r. en Albert Leo, Johan de Haas en Wil van Valen zitten) rust uit van de vermoeienissen (haha). Het kreeg ondersteuning van Jos Schijf.

 

 

 

 

Verder kijken dan de raadzaal.

Verder kijken dan de raadszaal.

 

De vakantie biedt een prima mogelijkheid om op zoek te gaan naar wat Veldhoven buiten de politieke arena allemaal te bieden heeft. Door hier en daar op werkbezoek te gaan bijvoorbeeld. De Veldhovense PvdA heeft er een paar van op het programma staan. Zo waren we aan het begin van het ‘reces’ te gast bij SchippersStop. We ontmoetten er ook bewoners van Severinus, die behulpzaam en vriendelijk hun werk doen. Laten we nu net hebben afgesproken de helpende hand uit te steken bij de jaarlijkse sportdag van Severinus half augustus!

 

In de nieuwe behuizing aan de Oersebaan op Habraken is de voormalige oliehandel met een lange en bewogen geschiedenis uitgegroeid tot een imposant bedrijf met uiteenlopende activiteiten. Zelf beschrijven ze die als: ‘een nieuw en innoverend automobiliteitsconcept op. een automobiliteitspark in de vorm van een racecircuit met alle voorzieningen op het gebied van mobiliteit.’

Zo zijn er onder meer tankstations voor personenauto’s en vrachtwagens, een wasstraat, truckwash en wasboxen. Je kunt er zelfs je hond een wasbeurt geven. Van een heel andere aard zijn de shop met lunchroom, het business point met te huren vergader- en kantoorruimten en het terras met uitkijk op de startbaan van het vliegveld. Verder zijn er opslagboxen te huur en de veelbesproken parkeerfaciliteiten voor Eindhoven Airport, inclusief de mogelijkheid om je auto te ‘servicen’.

Maar nog steeds is er de oliehandel, aangevuld met milieutechniek. Het bedrijf heeft veel aandacht voor het milieu. “We gebruiken hier minder water dan bij me thuis…” wordt ons verzekerd.

 

Frans Hofmeester

PvdA-fractie Veldhoven achter opnieuw invoeren van starterslening

PvdA-fractie achter opnieuw invoeren van starterslening

 

‘Bouwen, bouwen, bouwen. Zo staat het in het verkiezingsprogramma van de PvdA Veldhoven. Als we voldoende woningen in allerlei soorten hebben bereikt, zijn startersleningen niet nodig, maar… dat is niet het geval.’ Zo startte fractieondersteuner Johan de Haas zijn pleidooi voor het opnieuw invoeren van de starterslening tijdens de raadsvergadering van 11 juni.

 

‘De basis is en blijft: voldoende betaalbare woningen voor de verschillende doelgroepen. Maar op dit moment zijn de huizenprijzen zo hoog, dat een huis kunnen kopen er voor starters bijna niet in zit. Huren is dan vaak duurder dan kopen. Maar dat lukt dan weer niet door de strikte eisen die voor een hypotheek gelden. Dit terwijl ze vaak aan het begin van hun carrière staan, hun inkomen in de toekomst zal stijgen en ze de hypotheek dan prima kunnen betalen. Alleen ouders met een grote beurs kunnen bijspringen bij het kopen van een huis. Maar heb je die niet, dan helpt deze regeling prima.’

‘Belangrijk is om mensen niet met torenhoge schulden te gaan opzadelen. Als we enerzijds werk maken van armoedebestrijding, moeten we niet aan de voorkant niet meer leningen geven. Daarom is het goed dat het Stimuleringsfonds Huisvesting duidelijke waarborgen stelt   om overkreditering te voorkomen.’

‘Moet de gemeente wel voor bank spelen, is de vraag. Nee, maar het is wel de taak van de overheid om bij te schieten als de markt niet voldoende werkt en we met een goede regeling hogere doelen kunnen bereiken. In dit geval dus: betaalbare woningen voor iedereen en in het geval van de blijvers regeling de mogelijkheid om langer in je huis te wonen.

Met deze regelingen helpen we onze jongeren, ouderen en verduurzaamhuishoudens mee die het niet zo breed hebben. Een prima regeling dus die redelijk kostenneutraal kan worden aangeboden. De PvdA Veldhoven steunt dit dan ook van harte.’

Opkopen schulden. Wel of geen goed idee?

(bron: Gemeentenieuws Veldhovens Weekblad)

PvdA-fractievoorzitter Wim Meijberg greep de Kadernota 2020 aan voor een pleidooi voor het opkopen of (deels) kwijtschelden van ‘uitzichtloze’ schulden van jongeren. “Dat verschaft deze jongeren lucht, het verbetert hun toekomstperspectief.” Hij kreeg er de handen van het college niet voor op elkaar.

Meijberg – die steun kreeg van het CDA – wees op de gemeente Oss, die een proef overweegt met het opkopen van schulden. Dit kan trouwens ook van pas komen voor volwassenen en ouderen die door schulden in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Volgens Meijberg wil ook de Veldhovense Stichting Leergeld een lokaal fonds om mensen met betalingsproblemen te helpen, in plaats van een deurwaarder te sturen.

Wethouder Van Dongen vond het voorstel van de PvdA-fractie een stap te ver. Zij wees op de bestaande landelijke regeling schuldsanering. Opkopen van schulden heeft niet mijn voorkeur. Ik zet liever in op preventie. Van de proef in Oss weet ik dat die erg veel geld kost: een veelvoud van wat wij aan minimabeleid uitgeven.’

Meijberg: ‘Toch hoop ik dat dit voorstel u helpt op een andere, nieuwe manier tegen schuldenproblematiek aan te kijken. We zullen hier zeker op terugkomen bij de behandeling van de nieuwe schulddienstverleningsnota.’

De toekomst van Eindhoven Airport

Pieter van Geel was maandag 17 juni in het Patronaat te gast bij de Veldhovense afdeling van het CDA. Paul van der Steen, Hans Hamers en ondergetekende waren aanwezig om uit zijn mond het advies te horen voor het vliegveld en de consequenties voor de inwoners van Veldhoven. Conclusie van de avond, een helder en degelijk advies met nog vele variabelen.

Onlangs bracht Pieter zijn adviesrapport Opnieuw Verbonden uit over de toekomst van Eindhoven Airport. Een toelichting was op zijn plaats. Pieter is adviseur, het is aan de politiek om dit advies om te zetten in beleid en besluiten.

In het rapport staan 5 speerpunten

  1. Actief sturen op minder geluidsbelasting
  2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
  3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit
  4. Meerwaarde bieden voor de regio
  5. Vertrouwen vanuit de omgeving

De toelichting gaat voornamelijk over de speerpunten; de vragen van de luisteraars en het debat ook.

Heeft de lezer vragen en/of opmerkingen? Laat via de site weten. De fractie zal proberen de vragen te beantwoorden.

Foto: Wim Holleman

Van Geel: vooraanstaand lid van het CDA, oud lid Tweede Kamer, gemeentesecretaris in Helmond en lid van de Gedeputeerde Staten

Levendige discussie op regio-ALV 12 juni

In ’t PvdA-Honk in Eindhoven kregen de 35 aanwezigen, onder wie zes uit Veldhoven, een gevarieerd menu voorgeschoteld. Zo keken we tijdens deze algemene ledenvergadering terug op de Europese verkiezingen en het Timmermans effect. Maar er werden ook nieuwe afdelingsbestuurders  benoemd en complimenten en felicitaties uitgedeeld aan medewerkers uit alle lagen van de partij. Voorzitter Mary Fiers deed dat met veel humor en klare taal.

John Kerstens, lid van de PvdA-Tweede Kamer fractie, ging uitgebreid in op de resultaten van het landelijk overleg over de pensioenen. Het gaf een inkijkje in het standpunten van de verschillende belangengroepen. Daarbij hanteerde hij twee opvattingen om naar de pensioenhervorming kijken. 1. Wat is de situatie nu? En 2. hoe ziet het voorstel eruit? Kun je tevreden zijn met het compromis?

Er werden details getoond via een presentatie, maar interessant was vooral de rolverdeling tussen de PvdA, de vakbonden en de overheid. De partij zocht bewust contact met de vakbeweging. Die was in principe akkoord met het voorstel, maar werd gedwongen eerst de achterban te raadplegen via een referendum.

Waarvoor staakte de vakbeweging en wat staat er nu in het voorstel? Uiteindelijk zullen in de toekomstige onderhandelingen tussen vakbond en werkgevers nog cruciale details  afgesproken moeten worden.

PvdA de Grootste!

In Veldhoven is de PvdA de grootste geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans kreeg hier 19,6% van de stemmen. Een flinke stijging ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de partij op 7,1 procent uitkwam. In Veldhoven kwam 39,1% van  de 35.074 kiesgerechtigde inwoners naar het stemlokaal. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2014, toen de opkomst 34,2 procent was.

De VVD boekt winst (van 14,3 naar 17,5%) en stijgt naar de tweede plaats. Het CDA wordt derde: een verlies van 4% (van 16,1 naar 12,1%). Op de vierde plek komt Forum voor Democratie met 11,2% en als vijfde 50 Plus met 8,3%, iets meer dn de 8,1% van vijf jaar geleden.

De rest van de top 10 ziet er als volgt uit:

GroenLinks: 8,1% (was 4,4);

D66: 7,0% (was 15,7);

SP: 4,3% (was 12,4);

PVV: 3,6% (was 14,3);

Nieuwkomer Volt eindigt als tiende met 3,0%.

De PvdA boekt in Veldhoven de grootste winst van alle partijen die vijf jaar geleden ook meededen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Forum voor Democratie is de grootste nieuwkomer.

Rooie actie in het City Centrum

Flink wat actieve leden van de Veldhovense PvdA voerden zaterdag 18 mei actie in het City Centrum. Zij spraken het winkelend publiek aan op de waarden van de sociale democratie: “stem daarom 23 mei op Frans Timmermans of Agnes Jongerius”. Het zonnetje hielp mee en verwarmde de mensen. De stemming was vriendelijk, in tegenstelling tot de actie bij de vorige verkiezingen. “Ja, natuurlijk stemmen wij Frans! Goed verhaal; goede vent!”

Frans Timmermans geeft de grote uitdagingen aan waar we in Europa voor staan: klimaatverandering, ongelijkheid, verdeelde samenlevingen.
1. Het is tijd dat ook grote bedrijven daar eindelijk met een eerlijke belasting mee betalen aan een oplossing.
2. Het is tijd dat we jongeren weer een zekere toekomst geven. met een eerlijk loon en een betaalbare woning
3. Het is tijd voor een Europa waar mannen en vrouwen gelijk betaald en behandeld worden. Waar mensenrechten voor iedereen gelden.
Alleen gezamenlijk kunnen we deze uitdagingen aanpakken. Alleen samen kunnen we in Europa onze toekomst vormgeven. Dat is de ambitie van de PvdA. Jouw stem is nodig! De peilingen wijzen uit dat Frans met de PvdA wel eens de grootste kan worden! Het doet de actieve leden van onze fractie dan ook goed, dat er duidelijke signalen zijn op een terugkeer van een betrokken samenleving… een sociaal democratische samenleving!
Stem 23 mei dus Frans Timmermans. Of Agnes Jongerius. Maar in ieder geval PvdA.

Operatie Steenbreek

Vandaag is een stand van Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) in Tuincentrum Coppelmans Veldhoven Sondervick. Ze kunnen u alles vertellen over operatie steenbreek.

Dat wil zeggen:  tegels uit de tuin en planten er in.

De stand van IVN is ook weer aanwezig op 4 en 11 mei.

De motie Steenbreek is onlangs in de gemeente Veldhoven door de Raad geaccepteerd.

Door wie ook alweer voorgesteld?

#PvdAVeldhoven