Viering eeuwling D’n Bond. ’N echt feessie…

D’n Bond, het gemeenschapshuis van Veldhoven-Dorp, bestaat dit jaar 100 jaar. En dat is zondag 17 november groots gevierd. In de eeuwling  komt alles samen waar sociale cohesie in een wijk voor staat. Tegelijk herbergt het wat belangrijk is voor de Veldhovense PvdA:  sociale samenhang en verbinding in de wijk Het Dorp.

Het bestaansrecht van D’n Bond aan de Rapportstraat 29 is de afgelopen 100 jaar keer op keer bevestigd. Decennia lang vinden zo’n 20 vaste en vele incidentele gebruikers er hun thuis. Dat die gebruikers in D’n Bond het goed naar hun zin hebben, blijkt wel uit de weinige mutaties. Veel gebruiker zijn honkvast en zorgen ervoor dat wekelijks meer dan 1.000 mensen D’n Bond voor allerlei activiteiten bezoeken: KBO, zangroepen, theatergezelschappen, bridge- en scrabble club en ga zo maar door. Bovendien….  Draait het gemeenschapshuis geheel op eigen kracht!

Zondag 17 november was het zover. Het bestuur ontving de gasten er het Veldhovens Muziekkorps gaf een serenade. Je waande je met de pastoor en een acoliet bij de toehoorders 100 jaar terug.  Er volgden toespraken door de voorzitter Gerard de Wilt en vele anderen en een boekpresentatie door Veldhoven Historisch Bekeken. Met dat en meer werd het … een gaaf feessie. PvdA was erbij, met bloemen en een “Groot Compliment” kaart (zie inzet).

Gerard de Wilt, Pierre van Keulen en alle anderen – en niet te vergeten de vele vrijwilligers –  100 complimenten en ga door met mooie werk!

PvdA helpt de Plus met steun voedselbank!

Het was nodig. Het is nog steeds nodig. En kijkend naar de armoedecijfers, blijft het nog steeds nodig. Met z’n 10-en hielpen we de voedselbank vandaag weer een klein beetje mee om hun klanten met de feestdagen iets extra’s te bezorgen…

BSR: voortdurend moeite om mensen te bereiken en zij ons

Tientallen vrijwilligers van Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) ondersteunen al 40 jaar kosteloos én professioneel mensen uit alle lagen van de bevolking met het oplossen van (juridische) vragen over onder meer geld, werk, belasting of relaties.

Fractieleden van de PvdA Veldhoven gingen half november samen met actieve leden naar het BSR. Enerzijds om feeling met (professionele) organisaties van Veldhoven te houden en anderzijds om mee te helpen aan de naamsbekendheid.

Bestuursvoorzitter Wil van der Laak en coördinator Rian Tondeur benadrukten in onze ontmoeting hoe lastig het is om als BSR mensen te bereiken en omgekeerd. “En dat is heel jammer, want  mensen kunnen door ons uitstekend geholpen worden. Wel hebben we met een specifieke doelgroep te maken, die niet zo gauw naar je toekomt.  Dit geldt zeker ook voor jongeren… die moeten schroom overwinnen”.

BSR heeft sinds kort in Veldwijzer één loket voor hulp bij schulden. Dit was voor de PvdA een lang gekoesterde wens, want dit draagt zeker bij aan het vinden van hulp. In het ene loket werkt BSE samen met de Voedselbank, Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen en de BSR Dit alles in nauw contact met de gemeente. Het loket is in de Parasol, Sterrenlaan 15 te Veldhoven.

PvdA wenst de BSR veel succes met het vinden en gevonden worden van hulpvragers en denkt met dit bezoek een steentje te hebben bijgedragen.

Hoe gaat Veldhoven het komende jaar vooruit?!

21 november: Symposium Duurzaamheid

Wat kan ik thuis bijdragen aan duurzaamheid? Zuiniger met water bijvoorbeeld. Hoe groenere keuzes te maken zonder het gevoel te hebben van alles op te moeten geven? Is het handig om nog wat te wachten met de aanschaf van zonnepanelen? Moeten we perse in Londen shoppen? Is het zinnig Dit is een handvol onderwerpen dat zeker aan bod komt op donderdag 21 november. Je bent van harte welkom op een symposium over duurzaamheid, georganiseerd door de Veldhovense PvdA. We praten onder anderen met Ad van de Ven van zonnepark Welschap deputeerde Erik van Merrienboer en Carlo Zwartendijk, bouwer van een zeer duurzame woning.

Inloop vanaf  19.00 uur in Mikrocentrum in Veldhoven. Elk lid is van harte welkom. En neem graag iemand mee.

SAVE THE DATE

Coming out day

Nederland:
In 2009 riep de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk (PvdA) de datum 11 oktober ook voor Nederland uit tot Nationale Coming-Outdag, om daarmee de sociale acceptatie van LGBTQ+ (Lesbienne, gay, bi, transgender en queer) te bevorderen.

  1. Veldhoven:
    Hangama zal de vlag vrijdag 11 oktober om 12.00 uur hijsen voor een foto moment. De vlag zal gaan wapperen aan de bibliotheekzijde van het gemeentehuis en is door gemeente Veldhoven op advies van de PvdA fractie Veldhoven aangeschaft. Raadslid Frans Hofmeester en ondergetekende zijn natuurlijk aanwezig! Jullie ook?

Viering Veldhoven 100 jaar

Op 1 mei 2021 is het precies 100 jaar geleden, dat de vier kerkdorpen bestuurlijk aan elkaar geknoopt zijn tot de gemeente Veldhoven. Een drietal PvdA’s  (Robert Tops, Jeroen Rooijakkers en Wim Meijberg)togen vorige week naar de Raadzaal om zich te laten inspireren over de viering van 100 jaar Veldhoven.

En met hen veel raads- en steunfractieleden, besturen van lokale partijen, het college, de stuurgroep Veldhoven 100 en de leden van het comité Veldhoven100.

Er kwamen mooie ideeën over tafel. De Veldhovense PvdA zal dan ook zijn beste beentje voorzetten om, waar het kan, een feest  te steunen dat voor ons een jaar mag duren! Maar zeker op 1 mei, voor de sociale democratie een fantastische datum. Het is Dag van de Arbeid, de dag van het basisinkomen. Nog meer reden voor een mega party!

Op de foto hierboven is het nieuwe jubileumvaandel te zien. Met op de achtergrond de huidige wethouder van de PvdA Veldhoven Financiën en inkoop, Grondbeleid, duurzaamheid en milieu, recreatie en toerisme Jeroen Rooijakkers. Robert Tops als voormalig fractievoorzitter/Raadslid en nu actief als bestuurder van Cordaad en rechts Wim Meijberg. Hij trekt de komende jaren samen met Frans Hofmeester de kar als fractievoorzitter/raadslid van de fractie.

Op de foto hieronder zie je dat de PvdA fractie succesvol opereert binnen de sociale democratie van Veldhoven en dat succes mooie vrienden maakt. Van links naar rechts de CDA met Marion van Dongen en Ton Bolsius;  in het midden de VVD-fractievoorzitter Vivianne van Wieren-Kraayvanger.

Kringloop De Kempen staat voor Milieu & hergebruik en werkgelegenheid!

Op een mooie vrijdag de 13e september, – nee er is geen zwarte kat gezien –  togen actieve- en raadsleden van de PvdA fractie Veldhoven naar het Kringloopbedrijf  “De Kempen”. Zoals wij Iedere zes weken op bezoek gaan naar een (semi-) professionele  Veldhovens bedrijf. Zo voldoet de PvdA aan zijn belofte regelmatig contact te hebben met burgers en bedrijven. Het is een van de manieren  om op de hoogte te blijven van wat er in Veldhoven leeft.

Bestuurder Monique van Zutphen en bedrijfsmanager Ton Dietvorst vertelden boeiend over het werk van het kringloopbedrijf en over de functies in het sociale domein en de recycling keten. Die werden nog duidelijk tijdens de uitgebreide rondleiding. Die  onderstreepten:

  • Duurzaamheid. Niet alleen in het zorgen voor minder CO2 uitstoot, maar ook de aanschaf van zonnepanelen.  Verduurzamen betekent ook bewustwording kweken. Afval is uiteindelijk geen afval meer maar een grondstof voor een nieuw product. Milieu & hergebruik.
  • Werkgelegenheid. Het kringloopbedrijf biedt mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en/of een leerwerktraject.  Maar ook stageplaatsen voor onderwijsinstellingen.
  • Het realiseren van nieuwe arbeidsplekken, ook in de nieuwe winkel in Waalre. Daarmee wordt structurele geboden voor mensen die dit soms hard nodig hebben

Wilt u cijfers & resultaten op het gebied van duurzaamheid, milieu & hergebruik en overige resultaten? Vraag het jaarverslag van de kringloopwinkel aan.

Uw verslaggevers van een bijzondere ontmoeting zijn: Wil van Valen & Wim Meijberg

PS Bestuurder Monique, aangegrepen door ons enthousiaste gezelschap, nodigde de fractie per direct uit voor een werkbezoek aan het Oude Slot. De sociaal democraten hebben er zin in!

Het GVVP…………. een kwestie van lange adem

Het GVVP… een kwestie van lange adem .

 

In het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) staat in grote lijnen hoe Veldhoven met verkeersstromen om wil gaan. Het gemeentelijk beleid komt dan heel dichtbij: tot aan je voordeur. Het is dus logisch dat veel mensen reageren op het stuk dat 27 augustus in de raadszaal werd behandeld. Niet voor de eerste en niet voor de laatste keer trouwens. fractie-ondersteuner Johan de Haas ging niet alleen op het stuk zelf.

 

PvdA Veldhoven staat voor samen de schouders eronder zetten. We zien steeds meer dat iedereen individueel een reactie geeft. Het maakt het oordeel over stukken alleen maar lastiger en tijdrovender. Uiteindelijk leidt dat tot irritatie, wat vast niet de bedoeling van de brievenschrijvers. We hopen dat in de toekomst meer gezamenlijke acties komen, zoals het ondertekenen van een zienswijze over de overlast van de Heerbaan door een aantal bewoners.’

‘Goed, het GVVP zelf. Dit is na het schaven aan de vorige versie wat ons betreft een goed document, waarin getracht is zoveel mogelijk belangen met elkaar te verenigen.

‘Met betrekking tot de situatie van het Sondervick vindt de PvdA Veldhoven dat een goede verbinding door openbaar vervoer van groot belang is. In het huidige plan is dat ook gewaarborgd. Daarnaast is het Sondervick zo ingericht dat er een knip is gemaakt van 50 km naar 30 km per uur. Ook dat zal zorgen voor minder verkeersbewegingen, wat goed is voor de straat. Bij de inrichting ervan kan er nog voldoende gestuurd worden door de bewoners. Wij staan dus achter het plan.’

‘Een ander uitgangspunt van het plan is dat wijken ontsloten moeten worden, maar dat er geen doorgaande wegen doorheen lopen. Dit is in Zeelst niet helemaal het geval. De route Heuvelstraat richting Kruisstraat wordt te vaak gebruikt als doorgaande weg. Een ontsluiting van de Peter Zuidlaan/Julianalaan zou daar een oplossing voor zijn. Onze fractie pleit er dan ook voor om die doorverbinding te maken en het onderzoek uit te laten maken hóe die verbinding er dan uit moet zien.’

‘Tot slot: het GVVP is een concept met een lange adem. De meeste aanpassingen komen pas over veel jaren aan de orde. De uitvoerders zullen bij de uitvoering op dat ogenblik meewegen wat het beste is. En… er is ook nog een samenspraakproces.’

‘Het kader dat het GVVP hier biedt, de samenhang met diverse gebieden die met vervoer te maken hebben en de manier waarop ermee omgegaan wordt, krijgt de goedkeuring van de PvdA Veldhoven.’