Aandacht voor dementie!

‘Mensen met dementie zijn deel van onze samenleving. Zij horen erbij. We mogen ze niet stigmatiseren of isoleren.’ Dit oordeelde dementiespecialist Frans Hoogeveen tijdens het recente SWOVE-symposium. Centraal thema in theater De Schalm stond ‘een dementievriendelijk Veldhoven volgens de sociale benadering. In dit verslag klinkt de emotie door van velen, ook van ondergetekende.

Al zo’n vijftig jaar werkt SWOVE aan het welzijn van kwetsbare Veldhovenaren. met name ouderen, mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. De stichting werkt nauw samen met andere instanties zoals ouderenorganisaties, zorgaanbieders en huisartsen. Professionals uit de zorg en welzijnssector, politie en ondernemers komen steeds vaker in aanraking met mensen met dementie. In Nederland zijn nu 280.000 mensen met dementie. De sprekers onderschrijven het belang van aandacht voor de medische gevolgen voor deze groep, maar zeker ook voor een sociale benadering. Iemand met dementie is meer dan de ziekte. Zijn of haar pijn is vooral sociale pijn. Dat concludeer je uit veelgehoorde verzuchtingen als: ‘Mensen gaan je anders behandelen’… ‘je hoort er niet meer bij’.

De uitkomst van het mini-symposium is dat het beeld over mensen met dementie bijstelling behoeft. Frans Hoogeveen: “De beelden over dementie in de maatschappij zijn inktzwart en eenzijdig. Maar met de juiste ondersteuning is voor heel veel mensen met dementie gedurende langere tijd een goed leven mogelijk.”

Wat kan het moeilijk en verdrietig zijn om te merken dat je gaat dementeren! Dit geldt ook voor de naasten. Dank je wel SWOVE en MMC. Veel geleerd! PvdA Veldhoven zal zijn uiterste best doen bij te dragen aan de sociale benadering van dementie binnen Veldhoven!

Indrukwekkende inkijk bij Cordaad Welzijn

Voor het eerste werkbezoek in het nieuwe jaar meldden de Veldhovense PvdA-fractie met acht van hun ‘volgers’ zich bij de Stichting Cordaad Welzijn. In het jongerencentrum Odeon zaten ook nog eens zes Cordaad-werkers op hen te wachten. Zij gaven een informatieve inkijk in de veelzijdige en indrukwekkende activiteiten van de stichting.

Die beperken zich niet tot onze gemeente. Cordaad  is sociaal actief voor de circa 113.000 inwoners in  CranendonckHeeze-LeendeValkenswaard en Veldhoven. Dit gebeurt onder het motto: ‘we zorgen ervoor dat iets gewoon is en blijft, dicht bij huis. Wij verbinden mensen met elkaar. We zetten ons in voor iedereen die controle over het leven wil houden of (terug) wil krijgen.’

Praktisch gezegd, gebeurt dit op drie gebieden: participatie, buurt & wijk en jeugd & jongeren. Verder zijn de mensen van Cordaad aan het werk voor mantelzorgers, vluchtelingen , vrijwilligers en bewoners-ondersteuning. Daarvoor zijn ruim 40 medewerkers, 35 stagiaires en nog eens een dikke 600 vrijwilligers in de weer.

De ‘geboortedatum’ van Cordaad is juli 2015, toen Stichting Stimulans Welzijn in Veldhoven samenging met de Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard. Twee jaar geleden kreeg zij als eerste in zuidoost-Brabant het kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Voor hun inzet voor de samenleving in de vier gemeenten kreeg Cordaad het PvdA Groot Compliment. Die is in ontvangst genomen door Denice van Amstel (combinatiefunctionaris Brede School), Marjon Middel (vrijwilligerswerk), Marc Verberk (managementteam), fractielid Christina Ruhr en directeur bestuurder Robert Tops. Omdat Gerard Bots (beheer en onderhoud) druk bezig was met het verzorgen van de gasten hebben we hem van een andere foto gefotoshopt.

Gesteund het nieuwe jaar in

Het was al diep in januari, m aar dat weerhield de relaties van Veldhovense PvdA er niet van om naar  onze nieuwjaarsreceptie te komen. Dat leverde vele inspirerende gesprekken op in het Zeelster etablissement. Natuurlijk waren daar onze leden, maar ook vertegenwoordigers van collega-politieke partijen en Veldhovense vrijwilligersorganisaties. Met een van hen raakte afdelingsvoorzitter Mary Fiers in een stevig gesprek gewikkeld (foto). Dankbaar voor de gebleken steun van velen gaat de fractie er ook dit jaar weer flink tegenaan.

 

Nieuwjaarswens

 

Tekst:

Waar het nieuwe jaar ons ook mee zal verrassen, laten we samen optrekken… laten we aandacht geven voor elkaar…

De Fractie wenst je een fijne overgang naar 2020!

Veldhoven verwelkomt Nieuwe Nederlanders

Het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, is een naturalisatieceremonie. Mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden, zijn verplicht aan de gemeentelijke ceremonie deel te nemen. 

Die verplichting leverde tijdens de nationale naturalisatie dag half december vooral een feestelijke bijeenkomst op. Daarvoor kwamen zo’n 60 belangstellenden naar het Penthouse van het Veldhovens gemeentehuis. Vele (voormalige) nationaliteiten waren vertegenwoordigd, uit Pakistan en Afghanistan bijvoorbeeld, maar ook uit Thailand, Brazilië, Soedan en meer.

Uit dit laatste land is de familie afkomstig van Ashraf Ahmed, wiens echtgenote een van de nieuwe Nederlanders werd. Hij vond bijgaande foto wel wat slordig, maar hij liet zich overtuigen dat kinderen op de foto het altijd goed doen… Toch?

Amnesty krijgt onschuldige mensen uit gevangenis

Kort geleden in het Veldhovens gemeentehuis ontbeten met enkele tientallen ‘vrienden’ van Amnesty International. Brieven schrijven en hun andere actie helpen echt om mensen, die niets misdeden, uit het gevang te krijgen. Kijk maar op het spandoek op de foto.

Het actie-ondersteunend koor Lopend Vuurtje uit Eindhoven zong strijdbaar over lief en leed. En Judith Gerritsen vertelde een inspirerend verhaal over wat daklozen kunnen bereiken bij mensen die willen luisteren. 

Het ging uiteindelijk pas in de laatste plaats om ontbijten…

Uit de praktijk van het Ombudsteam

Al jaar en dag doet het PvdA-Ombudsteam in Veldhoven er alles aan om mensen te helpen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan zijn omdat ze vastliepen in de wirwar van regels. Bij het energiebedrijf of de woningbouwcorporatie bijvoorbeeld. Of bij de belastingdienst niet te vergeten. Maar burgers kunnen zich ook onrechtvaardig behandeld voelen door een gemeentelijke instantie. De inzet van het team leidt niet altijd tot een ‘oplossing’. Soms is het probleem daar te complex voor of domweg onoplosbaar. Maar…. gelukkig lukt het ook om steuntjes in de rug te geven. Hieronder een voorbeeld uit de praktijk van het team. Anoniem vanzelfsprekend. We noemen haar Paula.

Zij zocht via de website contact met de PvdA Veldhoven. Een paar dagen nadat haar bericht binnen was, zochten we haar thuis op. Uitvoerig bespraken we met Paula de in de loop van de jaren alsmaar complexer wordende situatie besproken. Ziekte en armoede, maar ook kwesties met de verhuurder speelden daarbij een belangrijke rol. Mede door vraagstukken van persoonlijke aard ontstond zo een sociaal isolement. Paula durfde zich nergens te vertonen. Zelfs bezoeken aan de Voedselbank vermeed ze.

Toevallig waren in PvdA-kring wat zaken, zoals een laptop, ‘over’, waardoor een begin kon worden gemaakt met meer contact met buiten. Terwijl werd gewerkt aan het oplossen van andere praktische zaken, bleek vooral een luisterend oor van belang.  Dat bood het team op een veelheid van momenten.

Hulpvragers handvaten bieden, maar vooral maatwerk voor hun situatie… het is dankbaar werk! Zo nam Paula een voor haar reuze stap om opnieuw naar de voedselbank te gaan. Ook al omdat zij zich gehoord voelt, breekt zij met kleine stapjes uit haar isolement. We zijn er nog niet en blijven haar ondersteunen.

Niet alleen Paula trouwens. Kan u of iemand uit uw omgeving wel een helpende hand gebruiken, schakel ons dan in: ombudsteam@pvda-veldhoven.nl 

Viering eeuwling D’n Bond. ’N echt feessie…

D’n Bond, het gemeenschapshuis van Veldhoven-Dorp, bestaat dit jaar 100 jaar. En dat is zondag 17 november groots gevierd. In de eeuwling  komt alles samen waar sociale cohesie in een wijk voor staat. Tegelijk herbergt het wat belangrijk is voor de Veldhovense PvdA:  sociale samenhang en verbinding in de wijk Het Dorp.

Het bestaansrecht van D’n Bond aan de Rapportstraat 29 is de afgelopen 100 jaar keer op keer bevestigd. Decennia lang vinden zo’n 20 vaste en vele incidentele gebruikers er hun thuis. Dat die gebruikers in D’n Bond het goed naar hun zin hebben, blijkt wel uit de weinige mutaties. Veel gebruiker zijn honkvast en zorgen ervoor dat wekelijks meer dan 1.000 mensen D’n Bond voor allerlei activiteiten bezoeken: KBO, zangroepen, theatergezelschappen, bridge- en scrabble club en ga zo maar door. Bovendien….  Draait het gemeenschapshuis geheel op eigen kracht!

Zondag 17 november was het zover. Het bestuur ontving de gasten er het Veldhovens Muziekkorps gaf een serenade. Je waande je met de pastoor en een acoliet bij de toehoorders 100 jaar terug.  Er volgden toespraken door de voorzitter Gerard de Wilt en vele anderen en een boekpresentatie door Veldhoven Historisch Bekeken. Met dat en meer werd het … een gaaf feessie. PvdA was erbij, met bloemen en een “Groot Compliment” kaart (zie inzet).

Gerard de Wilt, Pierre van Keulen en alle anderen – en niet te vergeten de vele vrijwilligers –  100 complimenten en ga door met mooie werk!

PvdA helpt de Plus met steun voedselbank!

Het was nodig. Het is nog steeds nodig. En kijkend naar de armoedecijfers, blijft het nog steeds nodig. Met z’n 10-en hielpen we de voedselbank vandaag weer een klein beetje mee om hun klanten met de feestdagen iets extra’s te bezorgen…