PvdA de Grootste!

In Veldhoven is de PvdA de grootste geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans kreeg hier 19,6% van de stemmen. Een flinke stijging ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de partij op 7,1 procent uitkwam. In Veldhoven kwam 39,1% van  de 35.074 kiesgerechtigde inwoners naar het stemlokaal. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2014, toen de opkomst 34,2 procent was.

De VVD boekt winst (van 14,3 naar 17,5%) en stijgt naar de tweede plaats. Het CDA wordt derde: een verlies van 4% (van 16,1 naar 12,1%). Op de vierde plek komt Forum voor Democratie met 11,2% en als vijfde 50 Plus met 8,3%, iets meer dn de 8,1% van vijf jaar geleden.

De rest van de top 10 ziet er als volgt uit:

GroenLinks: 8,1% (was 4,4);

D66: 7,0% (was 15,7);

SP: 4,3% (was 12,4);

PVV: 3,6% (was 14,3);

Nieuwkomer Volt eindigt als tiende met 3,0%.

De PvdA boekt in Veldhoven de grootste winst van alle partijen die vijf jaar geleden ook meededen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Forum voor Democratie is de grootste nieuwkomer.

Rooie actie in het City Centrum

Flink wat actieve leden van de Veldhovense PvdA voerden zaterdag 18 mei actie in het City Centrum. Zij spraken het winkelend publiek aan op de waarden van de sociale democratie: “stem daarom 23 mei op Frans Timmermans of Agnes Jongerius”. Het zonnetje hielp mee en verwarmde de mensen. De stemming was vriendelijk, in tegenstelling tot de actie bij de vorige verkiezingen. “Ja, natuurlijk stemmen wij Frans! Goed verhaal; goede vent!”

Frans Timmermans geeft de grote uitdagingen aan waar we in Europa voor staan: klimaatverandering, ongelijkheid, verdeelde samenlevingen.
1. Het is tijd dat ook grote bedrijven daar eindelijk met een eerlijke belasting mee betalen aan een oplossing.
2. Het is tijd dat we jongeren weer een zekere toekomst geven. met een eerlijk loon en een betaalbare woning
3. Het is tijd voor een Europa waar mannen en vrouwen gelijk betaald en behandeld worden. Waar mensenrechten voor iedereen gelden.
Alleen gezamenlijk kunnen we deze uitdagingen aanpakken. Alleen samen kunnen we in Europa onze toekomst vormgeven. Dat is de ambitie van de PvdA. Jouw stem is nodig! De peilingen wijzen uit dat Frans met de PvdA wel eens de grootste kan worden! Het doet de actieve leden van onze fractie dan ook goed, dat er duidelijke signalen zijn op een terugkeer van een betrokken samenleving… een sociaal democratische samenleving!
Stem 23 mei dus Frans Timmermans. Of Agnes Jongerius. Maar in ieder geval PvdA.

Operatie Steenbreek

Vandaag is een stand van Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) in Tuincentrum Coppelmans Veldhoven Sondervick. Ze kunnen u alles vertellen over operatie steenbreek.

Dat wil zeggen:  tegels uit de tuin en planten er in.

De stand van IVN is ook weer aanwezig op 4 en 11 mei.

De motie Steenbreek is onlangs in de gemeente Veldhoven door de Raad geaccepteerd.

Door wie ook alweer voorgesteld?

#PvdAVeldhoven 

 

Culturele Talentkeuken helpt op weg naar integreren

Culturele Talentkeuken helpt op weg naar integreren.

 

Hangama Manawi, lid van de Veldhovense ambtenarenbrigade, kookt graag en vindt het fijn om dit met anderen te delen. Maar voor deze Afghaanse van geboorte heeft het ook een heel sociale kant. Meedoen aan activiteiten en mensen ontmoeten ziet zij als eerste stap op weg naar een goede integratie in de gemeente Veldhoven en ook als opstap naar betaald werk voor wie in de bijstand zit.

 

Die overwegingen mondden uit in de Culturele Talentkeuken. Die draait tot eind juni in D’n Burgemister, vlak naast haar werkplek. In de professionele horecakeuken koken op maandagochtend zeven dames, afkomstig uit verschillende culturen en onder aansturing van bode Hangama. Iedere maandag vanaf 12.00 uur serveren zij tegen de kostprijs van € 7,50 (exclusief consumpties) een heerlijke lunch. Veel collega’s van Hangama en gemeentebestuurders kunnen dit inmiddels beamen. Uw verslaggever trouwens ook. Hij gaf bovendien namens de Veldhovense PvdA-fractie een welverdiend ‘GROOT COMPLIMENT aan de initiatiefneemster.

Wil je zeker zijn of de keuken op de dag van je keuze open is, kijk dan op https://www.burgemister.nl/reserveren/ Op deze site of telefoon 040 2541475 kun je ook reserveren. Graag zelfs.

 

Schuldhulpverlening in Veldhoven wordt geactualiseerd!

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht gemeenten onder meer te zorgen voor een plan dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening.De doelstelling van zo’n beleidsnota is het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van vooral kwetsbare burgers. Het resultaat is dat zij zoveel kunnen participeren binnen de samenleving van de gemeente Veldhoven. Wat nog meer, vraagt de PvdA te Veldhoven zich af!

Door met partners in schuldhulpverlening in gesprek te gaan, kan de Raad zien en voelen wat in mooi Veldhoven leeft. Het zal hartstikke goed zijn dat een van de partners een ervaringsdeskundige is, stelde PvdA in de raadsvergadering van 2 april. Luisterend naar haar/zijn verhaal besef je dan beter invoelen hoe het is om in de schuldhulpverlening te zitten en wat nodig is om eruit te komen. De Wethouder heeft toegezegd dat dit gebeurd.

Door de PvdA ingebrachte punten in het Coalitieakkoord 2018-2022 staat bij schuldhulpverlening “Mobility Mentoring*” en “Quiet-Community*”  Deze worden in de nota meegenomen. De PvdA fractie Veldhoven is blij en trots dat dit gebeurt.  Het zijn namelijk punten uit ons verkiezingsprogramma. Onze gemaakte afspraken met u als kiezers voor een sociale democratie worden ingelost!

 

Dit ook naast de binnengehaalde motie “Steenbreek”*  en motie “Statiegeld op fles en blik* ”. De trein rijdt.

Voor Mobility Mentoring* lees:

https://www.trots-op-je-vak.nl/mobility-mentoring-helpt-  klanten-in-armoede-uit-het-drijfzand/

Voor Quiet-Community*  lees:

https://www.google.com/search?q=quiet+community&rlz=1C1GCEV_en&oq=quiet+communi&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.20399j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Voor “Steenbreek”* lees:

https://veldhoven.pvda.nl/nieuws/raad-steunt-pvda-motie-om-tuinen-te-vergroenen/

en motie “Inname van PET-flessen lees:

https://veldhoven.pvda.nl/nieuws/statiegeld-op-fles-en-blik/

 

Wim Meijberg

DE ERIKANT: SPIL IN SAMEN IN DE WIJK

Stichting Wijkbelangen Heikant nam zaterdag 6 april wijkcentrum De Erikant formeel in gebruik. SWH had voor de officiële openingshandeling burgemeester Marcel Delhez uitgenodigd De PvdA Veldhoven was er ook bij.

De SWH wil onder andere het samen optrekken in de wijk, de sociale cohesie, bevorderen. Dat was dan ook een belangrijke drijfveer om aan de slag te voor dit nieuwe wijkcentrum. Maar het moet daarnaast een thuis bieden aan eenzame ouderen, werklozen en jongeren…. Een thuis dus voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor onder het genot van een kopje koffie/thee. Het Bestuur van De Erikant is er terecht trots op dat dit gebouw met heel veel hulp van vrijwilligers is opgeknapt en weer nieuw leven is ingeblazen

De PvdA Veldhoven ondersteunt dit geweldige initiatief van harte. Sociale cohesie in de wijk… het staat niet voor niets met zoveel woorden in ons coalitieakkoord geschreven!

Wim Meijberg

Voor pracht woonakkoord moet nog veel in de stijgers…

Voor pracht woonakkoord moet
nog veel in de stijgers…

Om de woningnood aan te pakken, staken ministerie, provincie en Stedelijk Gebied Eindhoven de koppen bij elkaar. Dinsdag 2 april werd hun ‘deal’ in de Raad van Veldhoven besproken. De PvdA-fractie was benieuwd naar de perspectieven van het akkoord voor Veldhoven. Want het is bedroevend gesteld met de huurmarkt voor woningzoekenden, expats, arbeidsmigranten.

Op FaceBook van woonzoeksite Wooniezie komt een bak woonellende voorbij. Droevige posts over hoe dat jonge mensen soms in de problemen brengt. Zoals de Veldhovense jongeman, die met zijn familie al ‘eeuwen’ naar passende woonruimte speurt. Onlangs stond op Wooniezie weer eens ‘n woning in Veldhoven te huur. Daar kwamen… 1500 (!) reacties op. Okay. Zo’n ongelooflijk aantal allen al illustreert hoe groot de problemen op dit moment zijn. Het illustreert ook hoe dwingend de noodzaak was dat overheden de handen in elkaar sloegen.
‘Onze fractie vindt het een prima plan’, aldus raadslid Hofmeester. Met ferme afspraken om de woningbouw te versnellen… om voor voldoende betaalbaar aanbod te zorgen en om excessen aan te pakken. Het gaat om 27.000 woningen tot 2024, waarvan meer in het middensegment en binnenkort nog 1.000 tijdelijke woningen. Tiny houses bijvoorbeeld,met voldoende kwaliteit om langer dan 10 jaar te kunnen bewonen. En het roept een halt aan onzinnige huurverhogingen in het middensegment.’

‘Er zijn concreet uitgewerkte maatregelen voor Eindhoven, maar voor Veldhoven blijven die vooralsnog vooral beperkt tot intenties. Het meest concreet is: kijken welke projecten bruikbaar zijn om de bouw te versnellen en wat nodig is om die te kunnen starten.
Jammer dat het woord sociale huur maar één keer wordt genoemd en afspraken daarover ontbreken. Mét het ministerie bekijkt Veldhoven wel de knelpunten in de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen en hoe die knelpunten weg te nemen. De PvdA is blij dat er met de corporaties in een actieplan sociale huurwoningen gezocht wordt naar zo veel mogelijk locaties en naar instrumenten om op grond van derden te bouwen.

Malafide verhuurders
‘Er is geen prioriteit om huisjesmelkers te belemmeren, bijvoorbeeld door verplichte zelfbewoning. Er zijn namelijk geen signalen over problematische vormen daarvan. Wel is er beleid rond midden huur in ontwikkeling, met aandacht voor voldoende toevoeging van vrije sector huurwoningen in het middensegment. Als PvdA pleiten we voor regionale en beleidsmatige aandacht voor malafide verhuurders en het tegengaan van huisjesmelkers.’
En de kernvragen: hoeveel woningen mag Veldhoven meer bouwen? Vooralsnog is de ambitie om de productie de komende jaren te verdubbelen van 200 naar 400 per jaar. De actuele stand van zaken over inbreidingslocaties is dat de komende weken wordt bekeken welke projecten hiervoor in aanmerking komen.’
‘De PvdA kijkt vooral naar mogelijkheden en kansen. Wij gaan voor snellere aanwas van woningen in Zilverackers, voor inbreiding waar mogelijk én voor meer tijdelijke woningen. Zodat snel duidelijk wordt waar de Veldhovense woningzoekenden nu echt aan toe zijn!’

OERLE IS WEER SCHONER

OERLE IS WEER SCHONER
Met de helpende handjes van de leerlingen van basisschool St Jan Baptist is Oers sinds 22 maart weer een stukje schoner. Vanaf 9 uur die morgen gingen de jongens en meisjes in zeldzaam mooi weer de straat op, speurend naar weggegooid plastic. Dat was niet moeilijk… Drie uur later lag een heuse afvalberg op het grasveld bij de school.
Dré Jonkers, voorzitter van mede-initiatiefnemer Dorpsvereniging Oerle, bedankte en feliciteerde leerlingen en begeleiders. Er was een kleinigheid voor alle kinderen en een prijsje voor de leerling die tevoren al wist hoe hoog de afvalberg (ongeveer) zou worden. Namens de PvdA-Veldhoven vertelde raadslid Frans Hofmeester de jongens en meisjes hoe goed heel Veldhoven het vindt dat er zulke initiatieven zijn. Daarom kregen school en dorpsvereniging een Groot Compliment.

Om Oerle schoon te houden, zullen we met z’n allen plastic rommel mee naar huis moeten nemen in plaats van het opruimen (alleen) aan kinderen over te laten.

College-antwoord brief ‘acceptatie van elk mens’

College-antwoord brief

‘acceptatie van elk mens’

 

In uw brief van 31 januari 2019 vraagt u aan ons college om de regenboogvlag aan te schaffen en deze op de bepaalde momenten, zoals Coming Out Day, te hijsen. Uw reden hiervoor is dat u vindt dat de gemeente aan de inwoners van Veldhoven moet laten weten’ dat de gemeente zich verzet tegen discriminatie en geweld en zich bekommert om het leed dat daardoor wordt veroorzaakt’, U vraagt vooral aandacht voor het streven naar gendergelijkheid.

Uiteraard vinden we, met u, dat discriminatie en geweld tegen de LBHTI voorkomen en tegengegaan moet worden. De gemeente zet zich hier al voor in door:

– Bij het Bureau Sociale Raadslieden en de gemeentebalie is een antidiscriminatie-meldpunt. Bij dit meldpunt worden de klachten, waaronder klachten over genderneutraliteit, geregistreerd en ter afhandeling doorgestuurd naar Lumens in de Buurt

– Reguliere subsidiering van het COC Eindhoven ten behoeve van de inwoners van de gemeente Veldhoven. Deze inzet bestaat uit onder meer het geven van voorlichting op het Sondervick College en individuele ondersteuning van LHBTI inwoners van Veldhoven.

In uw brief verwijst u naar de Global Goals for Sustainable Development (Goal 5). In een raadsinformatienota (juli 2OI7) is aandacht besteed aan deze Sustainable Global Goals, Daarin is de inzet vooral gericht op Duurzaamheid & Milieu, Smart City en Armoedebestrijding. Ondanks dat de inzet van de gemeente niet speciaal gericht is op gendergelijkheid (Goal 5) zijn we blij met uw vraag. Wij hebben de Regenboogvlag daarom inmiddels aangeschaft en zullen deze vlag voortaan op de dag van de Gay Parade in Amsterdam en tijdens Coming Out Day op 11 oktober 2019 bij het gemeentehuis hijsen.