29 mei 2011

Zwaar weer voor Ergon ?

Nog ’n paar dagen en de gemeenten, buigen zich over het Bestuursakkoord. Er staat veel op het spel die 8ste juni op de VNG-ledenvergadering in Ulft. Laat het Rijk gemeenten en provincies opdraaien voor de bezuinigingen achter het akkoord? Worden de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt, de mensen die moeilijk aan een ‘normale’ baan komen, de dupe? Verliezen jongeren met een arbeidshandicap, die thuis- of samenwonen, hun Wajonguitkering en daarmee hun inkomen? Bij een ‘ja’ gaat Ergon, uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoor­ziening in onze regio, zware tijden tegemoet.

Daar maak ik me zorgen om… en boos.

Bij een ‘ja’ tegen het akkoord krijgen de gemeenten en provincies meer overheidstaken zonder dat daar extra geld tegenover staat. Sterker, ze moeten fors bezuinigen en meer doen voor minder. Door arbeidsplekken bij sociale werkplaatsen als bij Ergon weg te bezuinigen, komen kwetsbare arbeidsdeelnemers aan de kant te staan. Dit Kabinet ontneemt ze de kans een eigen boterham te verdienen en duwt ze de bijstand in. Bovendien is de uitstroom vanuit een sociale werkplaats naar een reguliere arbeidsplaats voor al deze mensen niet realistisch. Helemaal niet nu ook nog eens fors wordt bezuinigd op de re-integratiebudgetten.

Daarnaast moeten gemeenten het huishoudinkomen gaan toetsen. Dit betekent dat kinderen een Wajonguitkering kunnen kwijtraken als ouders wel een baan hebben of andersom.

De slogan in Den Haag is dat zoveel mogelijk mensen mee moeten kunnen doen op de arbeidsmarkt. Helemaal mee eens. Is het dan zo moeilijk in te zien dat er een groep is die hier wat steun bij nodig heeft? Om in te zien dat iedereen de kans moet hebben het beste uit het leven te halen?

Met het Bestuursakkoord legt dit Kabinet de rekening van de crisis opnieuw neer bij de meest kwetsbaren van de samenleving. Gemeenten die het met ‘ja’ bekrachtigen, hebben niet in de gaten dat zij de rommel mogen opruimen. Zij krijgen meer taken en bevoegdheden op het gebied van zorg, jeugdzorg en WMO, wat op zich prima is. Maar door hier geen extra geld voor vrij te maken, maak je gemeenten blij met een dode mus. Het voeren van een eigen sociaal beleid wordt dramatisch beperkt en de armoedeval zal alleen maar toenemen. Bedenk daarbij dat het regeerakkoord gemeenten al verplicht fors te bezuinigen en dat daar met dit akkoord nog eens 1,8 miljard bijkomt. Dat Ergon in september met veel moeite al een eerste bezuinigingsronde heeft opgevangen.

De voorgestelde maatregelen betekenen een sociaal drama voor de samenleving. Het Kabinet bezuinigt 70 procent van het geld voor de sociale werkvoorziening weg en maakt het Bestuursakkoord op dit punt onuitvoerbaar. Als oud-voorzitter van Ergon roep ik daarom de colleges in het werkgebied van de werkvoorziening op het akkoord niet te steunen. Is het al niet genoeg dat u de armoederegelingen moet beperken tot 110 procent van het sociaal minimum en de bijstand moet verlagen!

Twee praktijkvoorbeelden. Karel heeft een spierziekte. Hij is met Wajonguitkering aan de slag in een fabriek. Hij woont nog bij zijn ouders. Met de nieuwe huishoudtoets mag de gemeente hem straks geen uitkering meer geven, omdat zijn ouders het minimumloon verdienen. Zijn werkgever kan hem niet betalen. Karel komt thuis te zitten.

Linda heeft ouders in de bijstand. Zij zit op het Mbo en verdient 250 euro per maand bij. Omdat ze een bijbaantje heeft, moeten haar ouders straks 250 euro inleveren. Linda moet haar ouders dus gaan onderhouden en kan niet meer sparen voor haar rijbewijs. Ze doet een beroep op gemeentelijke voorzieningen of gaat uit huis. Dit betekent voor de gemeente meer vraag naar sociale huurwoningen. Ook de samenleving kost het alleen maar meer, door bijvoorbeeld een uitwonende studiebeurs en huurtoeslag.

Ik vind al deze maatregelen kortzichtig, asociaal en oneerlijk. De kloof tussen arm en rijk, tussen mensen die kunnen meedoen en zij die aan de kant staan, wordt alleen maar groter.

Colleges van Eindhoven, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre… trek gezamenlijk op. En als ’n enkel college naar een “ja” standpunt neigt, laten raadsleden dan duidelijk maken dat gemeentes niet de kastanjes uit het vuur hoeven te halen voor ‘Den Haag’. Maak helder dat deze keuzes van het Kabinet zijn en niet van onze gemeenten. Anders staan straks de mensen die deze maatregelen treffen, bij u op de stoep. Dan beseft u dat zij een gezicht hebben.

Frans Hofmeester

voorzitter PvdA-Veldhoven en oud-voorzitter van Ergon