13 juni 2013

Zorgwekkend… zorgwekkend… zorgwekkend

WWHet Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat in het eerste kwartaal 2013 het aantal mensen met een uitkering van de Sociale Dienst – jonger dan 65 jaar – met 11.000 is gestegen tot 390.000. In 2012 nam het aantal bijstandstrekkers over een heel jaar toe met 12.000 mensen. De snelle stijging treft naar verhouding vooral mensen jonger dan 45 jaar, van wie de WW-uitkering meestal eerder afloopt dan bij ouderen. Omdat de massaontslagen nog steeds doorgaan en bedrijven en overheid nog meerdere duizenden ontslagen gepland hebben, dreigt het aantal mensen in de bijstand ook veel meer te stijgen. Een verkorting van de WW-duur draagt daaraan bij.

LeegstandVolgens adviesbureau AOS Studley staat in Nederland bijna tweemaal zoveel kantoorruimte leeg als officieel gemeld. Naast de niet verhuurde 7.164.000 meter² wordt nog eens 6.084.925 meter² niet gebruikt. Die zijn wel verhuurd, maar worden niet gebruikt omdat de huurders hun activiteiten en personeel hebben ingekrompen. Zij kunnen hun huurcontract echter niet ontbinden. Bij elkaar gaat het om 27% van de kantoorruimte in Nederland. 

Shelll topman Voser wil dat de EU tien jaar meer neemt – tot 2030 – voor het met 20% terugdringen van de uitstoot van CO2 (vergeleken met 1990). Dit geldt voor hem ook voor het verhogen tot 20% van het gebruik van duurzame energie. Volgens de meeste wetenschappers zou dit terugdringen nog veel sneller moeten om te voorkomen dat grote delen van de aarde onbewoonbaar worden. De opwarming van de aarde leidt nu al tot extreme weertypen, zoals langdurige droogte op de ene plaats en extreme regenval op een andere. Energieconcern Shell ziet door duurzame energie de verkoop van olie en gas bedreigd. Het milieuvriendelijke imago waar ze graag mee pronkt,wordt nu het ‘realistisch imago’ van de topman.

 

Jack van Limpt