11 mei 2011

ZORGTHEMA CENTRAAL OP ALGEMENE LEDENVERGADERING

‘Het zal in ieder geval óns een zorg zijn!’ Dit actuele thema staat woensdag 18 mei 2011 centraal op de Algemene Ledenvergadering van de PvdA, afdeling Veldhoven in Ontmoetingscentrum De Ligt (Ligt 157). Het bestuur geeft informatie en praktijkvoorbeelden uit de problematiek van de zorg; de leden zorgen voor de discussie. De discussie zal de opmaat zijn voor een groots aan te pakken ALV in het najaar over dezelfde thematiek.Het is wel duidelijk wie er in Den Haag aan de touwtjes trekken: rigoureuze bezuinigingen op de sociale werkplaatsen… desastreuze kortingen in kunst & cultuur… Maar vooral bezuinigingen in de zorg, waar de mensen die daarvan afhankelijk zijn, het toch al zo zwaar hadden.

Het wachten is nu nog welke neoliberale bedenksels uit de hoge hoed op het Provinciehuis in Den Bosch worden getoverd. En laten we ook de Eerste Kamer niet vergeten. ’n Paar dagen na onze ledenvergadering op 18 mei zal eindelijk duidelijk worden welke senatoren daar plaatsnemen na de onoverzichtelijke uitslag van de provinciale verkiezingen eerder dit jaar.

Het spook van de bezuinigingen gaat Veldhoven trouwens niet voorbij. En ook hier is de weg te gevonden naar burgers met een kleine portemonnee. Het college heeft namelijk een voorstel gedaan tot drastische ingrepen in de – door de PvdA-wethouders – in de steigers gezette) WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zoals de Hulp bij de Huishouding, vervoer en woningaanpassingen.

Maar daar komt nog iets bij. Er is een brede discussie op gang gekomen over een zogenoemd bestuursakkoord. Daarin sluist het Rijk een aanzienlijk deel van de bezuinigingsoperatie door naar de ‘lagere’ overheid’. De gemeenteraad van Eindhoven stemde unaniem al tegen het concept van dit akkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk. Onze buren vinden de financiële gevolgen van de afspraken rond de Wet Werken naar vermogen en de Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeente te groot. Eerder al verwierpen Amsterdam, Utrecht en diverse provincies het akkoord.

Duidelijk is dat het bestuursakkoord ook voor onze gemeente ernstige gevolgen kan hebben. Op dit moment is daar echter nog niets van bekend…. Na enkele ‘verplichte nummers’ zal het in de komende algemene ledenvergadering vooral gaan over wat er allemaal op de zorg afkomt.

We nodigen jullie van harte uit om – na een inleiding over de vele facetten van zorg en enkele praktijkvoorbeelden – aan deze discussie deel te nemen.

Volop redenen om elkaar – met velen – te treffen op woensdag 18 mei.

Graag tot dan.