16 november 2010

Zorgen om Ergon

Bij toeval liep ik hem tegen het lijf, één van de beleidsmakers van Ergon. Het gebeurde in het Parktheater na een spetterend Russisch ballet, maar al snel wisselden we onze zorgen over de Veldhovenaren (en anderen uit de regio) met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ergon bemiddelt voor ruim 2.700 medewerkers uit de hele regio Eindhoven. Behalve het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening richt het bedrijf zich ook op andere vormen van gesubsidieerde arbeid, bijvoorbeeld de gemeentelijke re-integratiemarkt.

Tijdens de zogenaamde algemene beschouwingen over de begroting 2011 heeft de PvdA-fractie Ergon al aandacht gevraagd voor de zorgelijke ontwikkelingen op het terrein van de sociale werkvoorziening. ‘Kijkend naar de forse bezuinigingen die het kabinet ook op het WSW- front heeft aangekondigd, maakt de PvdA-fractie zich ernstig zorgen over de toekomst van Ergon. In het bijzonder vragen wij ons af hoe de toekomst er voor de Veldhovense WSW’ers’ uitziet. Zijn de gevolgen van de bezuinigingen al in kaart gebracht en, zo ja, kan het college daarvan een beeld geven?’

Dat beeld was op zo’n korte termijn niet te geven. Maar in het gesprek in de schouwburg werd mij wel heel duidelijk waar het voor het totale Ergon over gaat. Het bedrijf moet ruim één miljoen bezuinigen. Het grootste probleem is echter dat het daar niet de tijd voor krijgt. De bezuiniging gaat 1 januari volgend jaar in. Dat is natuurlijk geen termijn om zo’n ingrijpende operatie voor elkaar te fietsen. Vooral niet om dat veel kosten (zoals lonen) vastliggen

Als PvdA zullen we nauwkeurig in de gaten houden hoe de zaken op dit terrein zich zullen ontwikkelen in de Eindhovense Rooijakkersstraat, maar vooral in ons eigen gemeentehuis. Wie meer wil weten over het dagelijks werk van de medewerkers van Ergon, kan video-impressies bekijken op http://www.ergon.nu/over-ergon/profiel/bestuur.html

Frans Hofmeester, voorzitter PvdA-Veldhoven

(en oud-voorzitter van Ergon)