Door op 14 juli 2015

Wonen bij het vliegveld

Al jaren staat de groei van Eindhoven Airport ter discussie. Dit zal niet veranderen. Wat worden de openingstijden en wat doen die met de overlast? Bewoners die hinder ondervinden, krijgen vaak te horen dat ze dit aan zichzelf te wijten hebben. “Dat weet je toch als je daar gaat wonen”. Of: “het vliegveld was er eerder dan de woonwijken er omheen”. Zulke opmerkingen zijn kort door de bocht, maar zetten wel de toon, nu en in de komende jaren.

Ik vertrouw erop dat de verantwoordelijke bestuurders verder kijken dan dit soort argumenten. Al valt een groei binnen grenzen te overwegen, het spreekt niet vanzelf dat de geluidsoverlast van een vliegveld in 5 jaar verdubbelt. En het is evenmin vanzelfsprekend dat wie ergens als eerste ‘woont’, altijd recht van spreken heeft. Wat wel voor zich spreekt, is dat je als inwoner uitgaat van gemaakte afspraken, zoals een regionale overeenkomst en een luchtvaartnota.

Vergelijk het met wonen naast een weg. De infrastructuur staat meestal vast voor de start van de woningbouw. De verkeersdrukte zal echter langzaam toenemen, waardoor er na enkele jaren onvoldoende capaciteit is voor een goede doorstroming. Moeten de aanwonenden een verdubbeling van de weg, inclusief nog meer verkeeroverlast, dan maar accepteren?

En moeten wij dan maar accepteren dat afspraken zomaar van tafel worden geveegd, als instanties en partijen van standpunt veranderen? Waarom maak je dan überhaupt afspraken? Zo maak je jezelf overbodig en kun je beter meteen taken en bevoegdheden teruggeven! Nee, inwoners mogen ervan uit gaan dat afspraak afspraak is. Wie die niet nakomt, maakt zichzelf ongeloofwaardig!

De overheid moet toegezegde leefomstandigheden waarborgen. Als je op basis daarvan ergens gaat wonen, bij een vliegveld bijvoorbeeld, moet je de (nacht)rust krijgen waar je recht op hebt. Met andere woorden: als er afspraken liggen die grenzen stellen aan de geluidsoverlast, gaat het niet aan deze te verdubbelen.

Omwonenden van EA zullen het op prijs stellen dat wensen van de omliggende regio’s blijven gelden en de overlast van het vliegveld in evenwicht blijft met een gezonde leefomgeving. Ik voel veel voor het compromis: wel vliegen in het weekend, maar pas na 8 uur in de ochtend en vier slots vluchten tussen 23.00 en 24.00 uur in de avond. Laat elke verantwoordelijk denken aan de gezondheid van mensen en een leefbare omgeving.

Elena van Hout, omwonende vliegveld en fractieondersteuner PvdA