Wijkplatforums in beroering

Door Johan de Haas op 18 december 2018

Wijkplatforms n beroering

Gaan onze wijkgrenzen veranderen en wat zijn daar dan de gevolgen van? Onlangs werd in de wijkraden gesproken over het veranderen (“herijken”) van de wijkindeling van Veldhoven. Dat leverde nogal wat vragen op. Als PvdA Veldhoven zijn we op zoek gegaan naar het achterliggende verhaal. Saskia Terwindt van de gemeente was zelf ook verrast door de heftige emoties die bij de gesprekken naar voren kwamen. “Het geeft wel blijk van de grote sociale cohesie in de wijken”, stelt Saskia.

Het is begonnen met de vraag van de VVE (Vereniging van Eigenaren) van de Abdijtuinen. Die vroeg zich af of de wijkgrens verlegd kon worden. Dat bracht de vraag op wat de wijkgrens eigenlijk betekent en of we die in Veldhoven wel juist hebben gesteld. De wijkindeling is vooral belangrijk om een wijk te vergelijken met andere wijken en voor bijvoorbeeld groenbeheer. Het CBS geeft hier richtlijnen voor. Een wijk heeft bijvoorbeeld een aaneengesloten bebouwing, heeft een woon-, werk- of recreatiefunctie of het gaat juist over een buitengebied.

Belangrijk criterium voor een wijk is dat de bewoners zich in de wijk herkennen. Daarom is de gemeente naar de wijkraden gegaan om te horen wat de bewoners willen met hun wijk. Op basis van deze informatie en de CBS-richtlijnen wordt dan een voorstel gemaakt voor de indeling in wijken in Veldhoven. Dit voorstel wordt dan weer gedeeld met de inwoners en uiteindelijk vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Het plan is om dit proces voor mei 2019 afgerond te hebben. Als PvdA Veldhoven zullen we goed in de gaten houden hoe dit proces verloopt.

 

Huidige wijkindeling Veldhoven

Johan de Haas

Johan de Haas

Wie ben ik? Als geboren Oosterbeker, ben ik via Amsterdam en Enschede in 1990 in Veldhoven komen wonen. Uiteraard werkzaam bij Philips en momenteel met een eigen (management)trainings- en coachingsbedrijf. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor de Veldhovenaren en ons welzijn. Als steunfractielid heb ik in de afgelopen vier jaar flink wat ervaring opgedaan

Meer over Johan de Haas