Wij zijn er voor het Kind

7 maart 2019

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen, is straks meetellen. Met dit motto pakt Stichting Leergeld armoede vooruitstrevend aan. De PvdA regiowerkgroep Alle kansen voor de jeugd wilde daar meer over weten. Met de kennis en ervaring van Leergeld is in de zes gemeenten van de afdeling allicht meer te bereiken om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen te voorkomen.

Dus toog de werkgroep op de eerste dag van maart naar De Parasol in Veldhoven, het hoofdkwartier van één van de ruim honderd lokale stichtingen in Nederland. Het tiental besprak acties en wensen met Frans Heutinck, coördinator van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen die sinds mei 2006 opereert. Frans zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en voor de werkzaamheden van de inter-mediairs, die zich onder meer inzetten voor huisbezoek. Het zijn allemaal vrijwilligers.

Leergeld wil kansen geven aan kinderen tussen 4 en 18 jaar door ze deel te laten nemen aan binnen– en buitenschoolse activiteiten. ‘Het gaat ons niet om waarop kinderen recht hebben, maar om wat ze nodig hebben’, zegt Frans. ‘Dus gaan we voor maatwerk. Dat doen we principieel in natura. Geld zou ook aan andere dingen kunnen worden besteed in plaats van aan de kinderen!’

‘Zo kan een grote groep van 250 kinderen, nadat het schoolzwemmen werd afgeschaft, het zwemdiploma A en B halen. Dankzij de medewerking van de vrijwilligers van zwemvereniging Njord konden de kosten daarvoor laag worden gehouden. Maar ook andere sportieve activiteiten zijn in beeld: gratis toegang tot de bibliotheek of eens per jaar naar een culturele voorstelling in de Schalm.’

‘We opereren los van regeltjes en zijn dan ook geen uitvoeringsorgaan van de gemeente. Bij de intake luisteren de intermediairs eerst goed naar de aanvragers om een beeld te krijgen van de problemen en zo de eerste blokkades weg te kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door alvast een rekening te voldoen die de hulpvrager niet kan betalen. Dan gaan we samen met de aanvrager zoeken en begeleiden naar de juiste oplossing of instantie. Positieve beloningen en stimulerende actie zouden daarbij een onderdeel kunnen zijn.’

‘Het huidige systeem van schuldhulpverlening, de manier van werken van incassobureaus, webwinkels, banken en ook zorgverzekeraars (30 % boete bij achterstand premiebetaling) werken averechts op het verkleinen van armoede en het oplossen van schulden. Zo komen mensen met schulden nooit van hun schulden af. Het is hard nodig hiervoor alternatieven te vinden.’

‘We zijn het hartgrondig eens met de kinderombudsvrouw. Elke gemeente moet gaan voor een kindgericht armoedebeleid, waarbij ze kinderen moeten betrekken. Wat de ouders ook uitgevreten hebben… we zijn er voor het kind.’

 

Wat is Stichting Leergeld?

Leergeld is de soort opvolger van Sint Vincentius, de rooms-katholieke liefdadigheidsvereniging uit de vorige eeuw. De eerste stichting ontstond 16 jaar geleden in Tilburg. Veldhoven & De Kempen heeft 930 kinderen uit 486 gezinnen onder haar hoede en heeft daarvoor een budget van ongeveer drie ton. Daarvan is 60 % afkomstig van de gemeenten en de rest van derden.

Ouders en verzorgers kunnen zich melden via info@leergeldveldhovendekempen.nl of via telefoonnummer 06 12 880601. De melding is vrijblijvend. Leergeld beoordeelt de gezin- en inkomenssituatie onder andere via huisbezoek.