Door op 11 juli 2016

Welk nut heeft de afsluiting van Oersebaan/Hoogeind

Werkgelegenheid blijft voor de PvdA(-Veldhoven) topprioriteit, Zaken die de ontwikkelingen van bedrijven in de weg staan, proberen we  weg te nemen, zoals bijvoorbeeld bij de ambachtelijke Oerse molen en Oerse molenbakker.

De afsluiting tussen Hoogeind en de Oersebaan belemmeren een directe toegang en zijn een sta in de weg voor hun ontplooiing. Daarom informeerde de fractie onlangs naar het waarom van die afsluiting (de rotonde ter hoogte van Veldhoven Zoo). De ‘kwestie’ speelt al sinds  2013

Toen gaf de gemeente aan dat ontsluiting sluipverkeer zou opleveren. De fractie snapt dat niet, want dit zou alleen maar gaan om personen die van en  naar Veldhoven Zoo gaan en dan richting Oerle. Al het andere verkeer van en naar Oerle (vanaf de Oersebaan) gaat via de Oude Kerkstraat en/of de Zandoerleseweg.

Volgens de PvdA weegt het (eventuele beetje) sluipverkeer niet op tegen het voordeel van bereikbaarheid van de Molen. Ook omdat toeristen en bezoekers van Veldhoven Zoo daarmee veel makkelijker de Molen en Molenbakker kunnen bereiken en niet via Oerle moeten omrijden.

De PvdA-Veldhoven wil graag de metingen zien waaruit blijkt dat er extra sluipverkeer zou ontstaan bij een doorgang (voor autoverkeer) tussen beide wegen. Ook vraagt de fractie of ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar aanleiding zijn het standpunt te herzien en de afsluiting alsnog ongedaan te maken.

Molenbakker 2