16 december 2010

Wegen om Veldhoven goed overwegen

Zilverbaan – Met een vertraging van de Zilverbaan kan ik heel goed leven. In de Zilverackers wordt er volgens mij voorlopig toch nog niet gebouwd. Het is misschien beter om ons, wat Veldhoven betreft, eerst eens te concentreren op de problematiek van de Kempenbaan. Verbreding van de Kempenbaan en een goede op- en afrit voor de A67 zijn naar mijn mening van veel groter belang voor het Veldhovense en het forensenverkeer. Zo krijg je een veel betere afwikkeling van het verkeer van MMC en ASML. Zo’n op- en afrit is ook van groot belang voor verkeer in Steensel, omdat het vrachtverkeer van Baetsen en Hurkbeton zo direct op de A67 komt.

N69 – De 25 (!) bij de N69 betrokken partijen spraken af om:

  • niet te uitgaan van het principe ‘niet in mijn achtertuin’ (Not In My Back Yard) en
  • de Ladder (Zevensprong) van Verdaas als uitgangspunt te nemen. Bij beide afspraken heb ik geen goed gevoel.

Valkenswaard en Waalre hebben nooit iets willen verbeteren aan de verkeersproblemen in hun eigen gemeenten. Bergeijk en Eersel kijken alleen naar zichzelf en willen niets voor andere gemeenten doen. En zo blijft ‘Not In My Back Yard’ overeind.

En wat de Ladder van Verdaas betreft: al jaren zijn de (voorbereidende) stappen 1 tot en met 5 niet alvast opgepakt. Al vroeg in het procedure viel de al getekende intentieverklaring af. Wel is die veel later weer opgevoerd, maar dit had naar mijn mening te maken met de minste weerstand in dit gebied en met de kosten.

Er wordt nu steeds gesproken over een Nul- plus (0+) en de West parallel 1. Nul- plus zijn maatregelen die sowieso nodig zijn om het verkeer over de bestaande infrastructuur te verbeteren. Want wat staat er: verbetermaatregelen; infrastructurele maatregelen en ruimtelijke maatregelen. Hier kan zonder enige overeenkomst morgen al aan gewerkt worden. Dit betekent:

  • verkeersremmende maatregel verwijderen;
  • rotondes verwijderen of vergroten;
  • vrijliggende fietspaden bij wegen met autoverkeer om het probleem N69 op te lossen;
  • (H)OV netwerk verbeteren;
  • maatregelen om vrachtverkeer te sturen.

Dit zijn maar een paar voorbeelden! Maar wat deden veel gemeenten? Ze namen allerlei maatregelen, zogenaamd om onveilige verkeerssituaties op te lossen, maar in feite was het auto- en vrachtverkeer ‘pesten’. Onveiligheid aanpakken moet overeind blijven, natuurlijk, maar doorstroming is ook van belang en moet je bevorderen.

Belangrijk om te weten is ook dat er veel plaatselijk verkeer is tussen Valkenswaard, Waalre en Eindhoven. De daardoor ontstane verkeersproblemen los je niet op met een West parallel.

Belangrijk is wel om de N69 tussen Valkenswaard en Eindhoven te versterken met een tweede weg over het oude spoorbaantracé. Dit verbetert het plaatselijke verkeer van Valkenswaard, Waalre en Eindhoven.

Valkenswaard en Waalre moeten nu eindelijk inzien dat ze moeten beginnen om hun eigen problemen op te lossen en deze niet bij de buren neer te leggen. Bergeijk en Eersel moeten eens ophouden met jammeren, want hun buitengebied is groot genoeg om de aantasting van opwaardering van wegen te op te vangen. Zeker omdat deze aanpassingen alleen betrekking hebben op bestaande wegen.

De mogelijk gekozen West Parallel 1 geeft grote schade aan de natuur in Veldhoven. Er zal natuurlijk een overeenkomst komen waarin staat hoeveel en hoe groot de compensatie wordt. Maar daar is nog helemaal niets van bekend.

En dan het kostenplaatje. Er is nog steeds maar 140 miljoen euro beschikbaar, terwijl een West parallel 1 al wordt geraamd op het dubbele. Daar zitten de Nul- plus aanpassingen niet in en evenmin de natuurcompensatie. Als je dan bedenkt dat de EHS door bezuinigingen in grote problemen komt, dan is te vrezen dat de natuur daar niet beter op wordt.

Voorlopig blijf ik tegen de West parallel 1. Eerst maar eens:

  • actie Valkenswaard en Waalre oude spoorbaantracé;
  • uitwerking Nul- plus (0+) aanpassingen;
  • duidelijk maken hoe groot de natuur compensatie is.