29 maart 2017

Wat te doen aan de overlast van jongeren in Veldhoven?

In de zomer van 2016 vroeg de PvdA, niet voor de eerste keer, aandacht voor de overlast door jongeren in Zonderwijk. Mede naar aanleiding van onze brief zijn acties ingezet door Cordaad Welzijn, de gemeente en de politie, om de hinder terug te dringen. Daar zijn we blij mee. De PvdA is dan ook verbaasd en teleurgesteld over de jongste cijfers (Eindhovens Dagblad 22 maart 2017) en hebben het college gevraagd om meer informatie over deze cijfers.

De website van het Eindhovens Dagblad berichtte 22 maart over het aantal meldingen van overlast door jongeren in 2016. Hieruit blijkt dat in Veldhoven veruit de meeste meldingen zijn gedaan van de regio Zuidoost-Brabant: 332 keer ofwel 7,5 meldingen per 1000 inwoners, terwijl dit in de meeste andere gemeenten om nog geen 5 meldingen per 1000 inwoners gaat.

De PvdA-Veldhoven stelde het college 24 maart drie vragen over wat deze cijfers betekenen.

  1. Welke verklaring heeft u voor het hoge aantal meldingen van overlast door jongeren in Veldhoven? Is er onderscheid gemaakt naar het type melding en de locatie van de melding?
  2. Ziet u een verschil in het aantal meldingen voorafgaand aan de ingezette acties in de zomer van 2016 en daarna? Hebben de acties naar uw mening effect gehad?
  3. Wat gaat u doen om in 2017 te voorkomen dat er opnieuw veel overlast door jongeren wordt ervaren? Is (preventief) beleid ontwikkeld voor dit probleem?