Wat is gedaan aan de overlast van jongeren in Veldhoven? (2)

7 mei 2017

Voor de derde keer vroeg de PvdA eind maart aandacht van b en w voor de overlast door jongeren. Het college antwoordt dat verbetering merkbaar is dankzij de inzet van Cordaad Welzijn, de gemeente en de politie. Toch blijft het aantal Veldhovense meldingen van overlast hoog. Het Eindhovens Dagblad berichtte 22 maart: in 2016 per 1000 inwoners 7,5 melding (totaal 332); in de rest van de regio nog geen 5.

Voor toename van het aantal meldingen is volgens het college nooit één oorzaak aan te geven. Over soort en plek van de melding valt evenmin weinig te zeggen omdat alleen aantallen zijn geregistreerd. Wel is duidelijk dat het zwaartepunt in Zonderwijk lag. Sinds 2015 hebben verschillende groepen elkaar gevonden en die komen samen in en rond deze wijk. Vooral in de zomer leidde dit daar tot veel overlast. Politie en gemeente hebben de bewoners overigens gevraagd elke vervelende situatie te melden.

Zonderwijkers meldden 20 maart 2017 dat het sinds september 2016 rustiger is in de wijk. Het college denkt dat dit ook komt door de gezamenlijke aanpak van professionals, buurtbewoners en jongeren. Je kunt daardoor sneller ingrijpen als overlast dreigt.

Die aanpak wil het college in 2017 voortzetten, om te voorkomen dat opnieuw veel overlast door jongeren wordt ervaren. Het gemeentelijke uitgangspunt daarbij is: hangen mag, maar overlast veroorzaken niet. Verder investeert de gemeente in de versterking van de buurt, het bevorderen van begrip en tolerantie. Daarnaast ook in preventie (zoals gesprekken met ouders en begeleiding naar activiteiten) en eventueel op de persoon gerichte zorg. Gelet op de problematiek in Zonderwijk is daar vorig jaar een breder samenspraakproces gestart. Er zijn afspraken gemaakt en acties uitgevoerd door onder andere buurtverenigingen en Woonstichting ‘thuis’. Voorbeelden? Wijkactiviteiten die ontmoeting bevorderen en het onveiligheidsgevoel te verbeteren, contacten met ouders, maatregelen op het gebied van verkeer, infrastructuur en waarborgen voor goede verlichting. Het uiteindelijke doel is de sociale balans te herstellen om het daarna weer aan de buurt over te dragen.