23 februari 2011

Waarom niet ALLE informatie over N69?

De gemeenteraad van Veldhoven heeft op 8 februari 2011 gesproken over en besloten tot ondertekening van de “Verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69”. ( Zie ook : ‘Het gedraai rondom de N69’ en ‘Stevig debat over adviesnota N69’.) Onderdeel van dit agendapunt waren uiteenlopende rapporten en onderzoeken, waaronder het “Onderzoeksrapport behorend bij het Gebiedsakkoord” van Oranjewoud.

Na de raadsvergadering nam de PvdA-Veldhoven kennis van weer een andere rapportage over dit onderwerp, namelijk een “Kentekenonderzoek”. Daarin zijn kentekens verzameld, die zijn geregistreerd op verschillende meetpunten. Dit onderzoek is eind 2010 in opdracht van het SRE en de Provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de verkeersstromen in het betreffende gebied.

Een belangrijke conclusie hieruit is dat op één werkdag 20.000 voertuigen door Valkenswaard en Waalre rijden. Van het inrijdende verkeer is 41% doorgaand verkeer; van het uitrijdende verkeer is 40% doorgaand verkeer. Dit betekent dat er, per etmaal, 60% plaatselijk verkeer is. De PvdA-Veldhoven vindt dit opmerkelijke uitkomsten.

In een brief van 23 februari laat de fractie het college weten ‘dat het aan te nemen is dat deze resultaten en bevindingen de discussie over de N69 en de Verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69 hadden kunnen beïnvloeden. Wij begrijpen derhalve niet waarom de daad deze informatie en de resultaten van dit onderzoek niet heeft mogen ontvangen van het college.’

De PvdA-fractie stelt daarom de volgende vragen:

  1. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van de resultaten van dit onderzoek?
  2. Waarom heeft u de uitkomsten van dit onderzoek niet aan de raad doen toekomen, voorafgaand aan de Raadsvergadering van 8 februari?

2011-02-23-Art._42_PvdA_N69_Q&A inzake informatieverstrekking N69l