Waar staat de PvdA in de kerntakendiscussie? (deel 2)