Door op 21 februari 2016

Waar staat de PvdA in de kerntakendiscussie? (deel 2)

In de raadsvergadering van 16 februari maakte de PvdA-fractie nog eens duidelijk welke gemeentelijke kerntaken belangrijk zijn voor de burgers. En waar het een tandje minder kan/moet. Fractievoorzitter Jeroen Rooijackers constateerde tegelijk dat jammer genoeg niet alle politieke partijen kleur wilden bekennen.

Over het maken van die keuzes mag vooral niet te licht worden gedacht. ‘Keuzes maken doet altijd ergens pijn. Die pijn voelen wij ook, maar lopen daar ook niet voor weg. Wij willen een constructieve bijdrage te leveren aan een financieel gezonde gemeente.’

Beleidsvelden met prioriteit

  • 1) Het sociaal domein. Dit gaat van minimabeleid en eenzaamheid tot de WMO… van onderwijshuisvesting tot vreemdelingenbeleid. Het leven en het kunnen leven staat voor ons centraal;
  • 2) Het milieu, omdat we de plicht hebben om ook de toekomst te garanderen;
  • 3) Het behoud van groen. Alles wat we weggeven, komt zelden meer terug.
  • 4) Werk, persoonlijke groei en werkgelegenheid. Werk verbindt mensen. We zijn niet voor niets de Stad van de Arbeid. En dat is ook meteen het lastige van bezuinigen. Want als je ergens minder geld aan besteedt, dan raak je al snel aan de werkgelegenheid en de sociale structuur. ‘’ Dat bedoel ik met de pijn van keuzes maken…’

Uiteraard loopt burgerparticipatie hier als een rode draad doorheen.

Van minder belang

  • 1) De infrastructuur. Als we echt maar één euro hebben, dan gaat die wat ons betreft naar iemand die door vervelende redenen in de bijstand terecht is gekomen dan naar een nieuw stuk asfalt.
  • 2) De rol van de overheid richting het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen heel goed zelf hun boontjes doppen.
  • 3) De rol van de overheid op het gebied van gebouwen, gronden en sportaccommodaties is evenmin een kerntaak van de gemeente. Laat dit aan de markt over.
  • 4) De rol van de overheid op het terrein van stedelijke ontwikkeling; denk vooral aan het welstandsbeleid.

Welke aanpassingen/ bezuinigingen?

Hieronder een voorlopig overzicht van taken die de PvdA voorlopig niet als een kerntaak beschouwt of waarvan tenminste het kwaliteitsniveau omlaag kan. Het mogelijk te bezuinigen  bedrag staat erbij.

 Bezuinigings-bedragKorte motivatie
Stedenbouw (welstandsbeleid)€ 15.000De PvdA vindt het mogelijk en wenselijk burgers meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven bij  de uitstraling van woning of wijk.
Verlichting€ 5.000Als onderdeel van de infrastructuur heeft dit minder prioriteit. Een verlaging van het kwaliteitsniveau zorgt voor energiebesparing (goed voor het milieu). Verlichting kan tegenwoordig bovendien effectiever worden ingezet.
Openbaar groen€ 90.000Ook hier hebben we meer vertrouwen in de burgers. Burgers en bedrijven kunnen dit zelf. Een voorbeeld daarvan is ons bomenadoptieplan en de adoptie van rotondes. Ook hier is verlaging van het kwaliteitsniveau denkbaar.
Archeologie€ 15.000Het is erg voorbarig om al onderzoek te doen als er nog geen concreet project is.
   
Mobiliteit en Veiligheid (subsidie VVN)€ 5.000Het onderwijs kan de voorlichting voor een groot deel overnemen. Ook is een belangrijke taak voor de centrale overheid.
Toerisme€ 20.000Van ‘overlaten aan de markt’ is toerisme een mooi voorbeeld. Deze sector kan even goed de eigen broek ophouden als bijvoorbeeld de IT-of horecasector.
Landschapsbeleid€ 2.000Dit heeft weinig toegevoegde waarde; kan misschien ook worden overgenomen door het IVN of vergelijkbare instantie die er ook meer verstand van heeft.
Economische Zaken (samenwerking)€ 72.000Lastige, want lijkt rechtstreeks de werkgelegenheid lijkt te raken. Alvorens ons fiat te geven, horen we graag wat het rendement is. Verdient die accountmanager zichzelf terug?
Kunst & Cultuur€ 8.000Lagere prioriteit. Bovendien kan het college die paar aanvragen per jaar makkelijk zelf beoordelen. Een nieuwe cultuurnota is daar niet voor nodig.
Beeldende kunst€ 26.000Wij vinden een lager onderhoudsniveau van de kunstwerken zeer acceptabel. Een poetsbeurtje minder in het jaar zal niemand opvallen.
Cultuureducatie€ 20.000Ook cultuureducatie kan worden overgenomen door het onderwijs.
Buitensportaccommodaties€ 15.000Het onderhoud van deze accommodaties kan veel meer aan de verenigingen worden overgedragen. We hebben begrepen dat er met het IVN een vergelijkbare constructie is bedacht. Na de koop van hun gebouw is het nu zelf verantwoordelijk. Dit zou wellicht ook kunnen worden toegepast bij sportverenigingen. Wij achten het onderhoud in ieder geval geen taak van de gemeente.
Binnensportaccommodaties€ 40.000
Kermissen€ 15.000Geen reden om de horeca te sponsoren. Ook dat is een commerciële sector.
Totaal€ 348.000,- 
Hondenvoorzieningen (aanvullend)€ 100.000We hebben geen moeite met het verlagen van het onderhoudsniveau. Maar het is niet fair hondenbezitter een hoop belasting te laten betalen en daar niets voor terug te doen. Dat is enigszins vergelijkbaar met de toeristenbelasting, maar een toerist betaalt misschien € 10,- per bezoek. Een hondenbezitter vele malen meer.
Totaal€ 448.000