9 oktober 2014

Vrijwel hele raad achter voorstel van PvdA voor extra geld minima

Bijna alle politieke partijen steunden dinsdag 7 oktober een PvdA-motie om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de minima in Veldhoven. Met dit bedrag kunnen meer mensen profiteren van onderdelen van het welzijnsbeleid. De VVD stemde om financiële redenen tegen (‘het geld voor dit extraatje moeten we eerst in de begroting vinden’).

Fractievoorzitter Robert Tops herinnerde zijn collega’s eraan dat uitgangspunt is dat minima meetellen en meedoen. In de door de raad vastgestelde bestuurlijke visie staat dat ‘mensen met een minimuminkomen niet getroffen mogen worden door bezuinigingen. Dat heeft voor het college de hoogste prioriteit.’ Verder blijkt uit de media en onderzoek dat er steeds meer zogeheten werkende armen zijn.
In de regio hanteren veel gemeenten voor minimaregelingen een inkomensgrens van 110%. In Veldhoven is dat 105%. ‘Als we die norm hier ook optrekken naar 110% bereiken we zo’n  25% meer inwoners. Dat zijn veelal de zogenaamde werkende armen. Alle reden dus om hiertoe te besluiten’, aldus Tops.

IMG_1558.JPG
Afgevaardigde van Oerle testte aan het begin van de raadsvergadering of de speerpunten van de  verkiezingsprogramma’s worden gehaald. Foto Wim Meijberg.